Årsrapport 2014

Sammendrag

Årsrapporten brukes som grunnlag for departementets rapportering til Stortinget. Den skal svare på de mål og resultatkrav som departementet har fastsatt i instruks og tildelingsbrev. Årsrapportene skal også tjene som informasjonskilde for andre departementer, virksomheter, forskere, media og andre interessenter. (Årsrapport 2014 foreligger kun elektronisk). 

Last ned rapporten