Gå til hovedinnhold

2013sei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2013 (neste år): 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
Avtalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
 makrell reketokt2010 foto opaulsen 75

Makrell

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 497 000 – 542 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 - 639 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 939 000 tonn)kysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn
 forfra a

Torsk i Nordsjøen

Tilrådd  kvote 2013: 25 441 tonn landingar
Tilrådd  kvote 2012: 31 800 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 31 558 tonn totalfangstsild tett på

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2012: mai 2011: 230 000 tonn i direktefisket, interim advice (november 2011): 230 000 (forvaltningsplan) til 478 400 tonn(forvaltningsplan uten 15% begrensning) i direktefisket
Avtalt kvote 2012: 405 000 tonn i direktefisket
 105381

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 18 000 tonntaggmakrell ms2002 019

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtaleKongekrabbe holdes opp og vises frem av forsker som ikke er synlig i bildet.

Kongekrabbe

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013, for å sikre lavest mulig spredning. Det innebærer at det er under 25 prosent sannsynlighet for at bestanden blir mindre enn føre-var-grensa for stengning av fisket .hyse

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 318 000 tonnhyse r web

Hyse i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 47 811 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger

 hvitting

Kviting i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 26 000 tonn konsumlandingar
Tilrådd kvote 2012: 24 300 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 18 106 tonn landingar (gjeld Nordsjøen og Skagerrak)
 kolmule

Kolmule

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 643 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 391 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 391 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2013: null fangst
Anbefalt TAC 2012: null direkte fiske og lavest mulig bifangst
Landinger i 2011: 5 800 tonnstor og feit sild tatt i gronlandshavet foto leif nottestad

Norsk vårgytende sild

Kvote 2013 (Forvaltningsplan): 619 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 833 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 833 000 tonnlodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn

Den avtalte kvoten var i alle desse åra den same som den tilrådde kvoten. Fangsten har vore noko lågare enn kvoten i alle åra, fordi Russland ikkje har fiska heile kvoten sin.bilder 021

Vestlig taggmakrell

Anbefalt kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): < 126 000 tonn
Kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtale110120

Øyepål

Anbefalt kvote for 2013 (råd presentert i juni 2013): Maksimum 457 000 tonn.
Anbefalt kvote for 2013 (foreløpig råd presentert i oktober 2012): Maksimum 393 000 tonn hvis landingene i 2012 var 101 000 tonn).

 tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i norsk økonomisk sone

I henhold til målsetningen i den norske eksperimentelle forvaltningsmodellen av tobis tilrår instituttet en foreløpig kvote på inntil 20 000 tonn, og at underområdene 2a og 3a åpnes for tobisfiske i perioden 23. april–23. juni.sei

Sei i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: mindre enn 100 684 tonn landingar
Tilrådd kvote 2012: 87 548 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 79 720 tonn landingar
 
 snabeluer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: null  direkte trålfiske, lavest mulig bi-fangst
NEAFC TAC 2012: 7 500 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2013

Havforskningsinstituttet har i perioden 25. april - 13. mai 2013 gjennomført et akustisk tobistokt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i perioden 2007-2012, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2013 i norsk sone.torsk

Kvoteråd for nordaustarktisk torsk

Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 751 000 tonn
 rodspette foto ingunn bakketeig

Raudspette i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 97 070 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 84 410 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 84 410 tonn landinger