Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


Rødspette, nett
Anbefalt kvote 2020
131 439
tonn
Anbefalt kvote 2019
142 217
tonn
Avtalt kvote 2019
142 217
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 131 439 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) er langt over MSY Btrigger og har økt kraftig siden 2008, da fiskedødeligheten har blitt kraftig redusert siden 1999 og er under FMSY. Rekrutteringen har variert rundt langtidsgjennomsnittet siden midt på 1990-tallet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY, Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være høyere enn MSY Btrigger Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
** Fangst i 2020 sammenlignet med TAC i 2019
*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019


Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent fra år til år
Stor usikkerhet i bestandsvurdering av gammel fisk (37% av gytebiomassen utgjøres av 10 år og eldre fisk), litt analogt til situasjonen for nordøst arktisk torsk

Saker relevant for rådet

Landingspåbudet ble innført for stormasket trål i Nordsjøen i 2016, og de flåtegruppene som har bidratt mest til utkast vil bli underlagt dette påbudet i 2019
På tross av landingspåbudet  ble 52% av totalfangsten av rødspette kastet ut i 2018. De rapporterte landingene av fisk under minstemål er langt lavere enn estimert mengde undermåls fisk fanget

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 290 203 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,516
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,369
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,193
Ventet gytebestand i 2020:  1 112 164 tonn

Standardplott