Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal


Hvitting HI 007335

Hvitting er en god matfisk.

Fotograf: Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
88 426
tonn
Anbefalt kvote 2021
22 082
tonn
Avtalt kvote 2021
28 021
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2022 ikke overstiger 88 426 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har vært mellom Blim og Bpa/MSY Btrigger siden 1989, mener over dette nivået i 2021. Fiskedødeligheten har vært under FMSY siden 2003. Rekrutteringen har variert uten noen klar trend. 

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa og Flim i 2020. Gytebestanden i 2021 vurderes til å være over MSY Btrigger,  Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F(2-6) i 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% endring i råd**

MSY-tilnærmingen

88 426

F=FMSY

0,371

238 600

-9

+236

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
** Fangst i 2022 sammenlignet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent med fjorårets bestandsvurdering.

Saker relevant for rådet

Den store økningen i råd fra i fjor skyldes i hovedsak endringen i referansepunkt, se nøkkeltall under.  FMSY er endret fra 0,172 til 0,371.

Utkast i 2020 ble beregnet til 45% av konsumfisket. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 103 560 tonn (endret i 2021)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 143 905 tonn (endret i 2021)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 143 905 tonn (endret i 2021)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,718 (endret i 2021)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,385 (endret i 2021)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,371 (endret i 2021)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,185
Ventet gytebestand i 2022:  262 094 tonn

Standardplott

standardplott