Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig
Anbefalt kvote 2022
142 508
tonn
Anbefalt kvote 2021
167 785
tonn
Avtalt kvote 2021
162 607
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2022 ikke overstiger 142 508 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) er langt over MSY Btrigger og har økt kraftig siden 2008. Fiskedødeligheten har vært rundt FMSY siden 2008. Rekrutteringen har variert rundt langtidsgjennomsnittet siden midt på 1990-tallet.  

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY og Fpa i 2020 og gytebestanden i 2021 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F(2-6) i 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% endring i råd**

MSY-tilnærmingen

142 508

FMSY

0,21

1 112 676

+2

-15

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
** Fangst i 2022 sammenlignet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Informasjonen fra forskjellige toktindekser er til dels ikke samsvarende. Dette koblet med at en stor andel av bestanden beregnes å være eldre fisk (plussgruppen), samt stadige forandringer i geografisk utbredelse bidrar til å øke usikkerheten i bestandsvurderingen. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 564 599 tonn
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,769
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,149
Ventet gytebestand i 2022: 1 093 696 tonn

Standardplott

standardplott