Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen - foreløpig råd


Tobis av ulik størrelse
Fotograf: Kenneth Dahl
Anbefalt kvote 2022
60 000
tonn
Anbefalt kvote 2021
145 000
tonn

Kvoteråd på 60 000 tonn er foreløpig, endeleg kvoteråd kommer i mai.

Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2022 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge senest 16. mai 2022.

Oppsummering bestandssituasjon

Gytebiomassen av havsil (tobis) i forvaltningsområdene 1-4 er stor i 2022, men den har sunket betraktelig siden 2020 som var rekordstor. Gytebiomassen er kritisk lav i forvaltningsområde 5 (Vikingbanken). På Nordgyden (nord i område 4) er bestanden fortsatt liten. Mengdeindeksen fra skrapetoktet gjennomført i desember 2021 indikerer at 2021- årsklassen er liten, men det er heftet stor usikkerhet til denne indeksen. Et langt mer sikkert estimat på årsklassestyrken og dermed totalbestanden vil være tilgjengelig når man har gjennomført det akustiske toktet i april-mai 2022. Voksen havsil lever av dyreplankton. I 2021 har mattilgangen for havsil vært middels god, og den individuelle vekten middels høy.

Les hele rådet (PDF)