Gå til hovedinnhold

Tema: Merket laks


kj moden laks Foto Helen Petersen kontakt Ø Skaala

Har du vært så heldig å få en laks med merke festet til ryggfinnen? Fisken du har fått er satt ut for å kartlegge overlevelse og vandring til rømt oppdrettslaks.

Vi er avhengig av din hjelp, og vil være meget takknemlig om du kunne sende merket sammen med følgende opplysninger til Havforskningsinstituttet:

  • Merkenummer
  • Hvor fisken ble fanget og dato
  • Størrelse (vekt og lengde)
  • Fangstredskap

Adresse

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Finnerlønn

Havforskningsinstituttet vil lodde ut tre gavekort på henholdsvis 3000, 1500 og 500 for hver 100 fiskemerker vi mottar i retur. Gavekortene kan benyttes til fiske, jakt eller friluftsutstyr. I tillegg betaler vi kr 100 per merke (konvensjonelle) og kr 500 i dusør for å få tilbake akustiskemerker.

Disse merkene brukes på laks

Konvensjonelle merker
Disse merkene kjennetegnes ved at det står et nummer og en adresse på dem. De lagrer ingen informasjon, men fungerer som en identifikasjon av fisken. Merkene vil gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst.

Akustiske merker
Akustiske merker brukes for tiden i forsøk med simulerte rømminger av oppdrettslaks i Hardangerfjorden. Merket er en svart sylinder, ca 3,5 cm lang, som er blitt operert inn i fiskens buk. Fisken er også merket med et tradisjonelt gult merke ved ryggfinnen. Det akustiske merket sender lydsignaler til lyttebøyer som er plassert ulike steder i og utenfor Hardangerfjorden. Det sender også informasjon om fiskens svømmedyp. Merket kan brukes om igjen. Vi betaler 500 kr i dusør for å få tilbake merket.