Gå til hovedinnhold

Tema: Merket torsk

Merket torsk

Havforskningsinstituttet har flere merkeprosjekter på torsk som er satt ut ulike steder i landet.

Ved å gjennomføre systematisk og årlig merking av torsk på gyteområdene, vil vi få økt kunnskap om torsken og dens vandringer.

Har du funnet en merket torsk, velger du først det geografiske området som samsvarer best med der du fant den. Deretter følger du henvisningene videre. 

Merket torsk i Trøndelag

Merking av fisk med plastmerker festet i ryggen er en enkel og kostnadseffektiv måte å få informasjon om hvordan et stort antall ville fisk oppfører seg. Informasjon fra merkestudier kan brukes til å studere bevegelse, overlevelse, vekst, fiske og for eksempel beregne bestandsstørrelse.

Merket torsk på Vestlandet

I forbindelse med studier av hvordan gytende torsk blir påvirket av seismiske undersøkelser brukt til oljeleiting, har vi i 2019 satt i gang et nytt merkeprogram i Austevoll, Hordaland.

Merket torsk i Nord-Norge

Ved å gjennomføre systematisk og årlig merking av torsk på gyteområdene, vil vi få økt kunnskap om torsken og dens vandringer.

Merket torsk i Skagerrak og på Sørlandet

Merking av fisk med plastmerker festet i ryggen er en enkel og kostnadseffektiv måte å få informasjon om hvordan et stort antall ville fisk oppfører seg. Informasjon fra merkestudier kan brukes til å studere bevegelse, overlevelse, vekst, fiske og for eksempel beregne bestandsstørrelse.

Ørestein hos torsk

Øresteinen er fiskens balanseorgan og forteller forskerne hvor gammel fisken er.