Gå til hovedinnhold

Koronainfo tokt og fartøy


korona 1

Her finner du nyttig og viktig informasjon dersom du skal på tokt med fartøy som drives av Havforskningsinstituttets rederiavdeling, eller du skal om bord i noen av fartøyene våre av andre grunner.

Toktprogrammet oppdateres fortløpende. Toktkomiteen har månedlige møter.

Skal du på tokt er det viktig å være klar over følgende:​

  • Myndighetenes råd og regler skal følges.
  • Vaksinering: Vi oppfordrer alle til å gjennomføre vaksinering. For alle tokt som medfører at fartøyet (a) vil befinne seg utenfor rekkevidden av en redningstjeneste eller (b) befinner seg sør av Brest i Frankrike, skal samtlige om bord vise gyldig koronasertifikat senest én uke før avgang. Sertifikatet må ha gyldighet for hele toktets lengde. Ordningen vil gjelde så lenge helsevesenet i Norge opprettholder ordningen med koronasertifikat.

Rederiets risikovurdering koronavirus covid-19 Fartøy er operasjonalisert gjennom Retningslinjer for Havforskningsinstituttets Rederi (se dokumentasjon i boksen til høyre). 

Rederiavdelingen har utstedt risikovurderinger og retningslinjer ifm. koronavirus C-19. Dokumentasjon som er relevant ved planlegging og gjennomføring av toktvirksomhet med fartøyene under pandemien, er samlet i boksen til høyre under "Koronatiltak fartøy".

Reise til og fra fartøyene:

  • Personer som ankommer Norge for å gå om bord som mannskap eller toktdeltaker, skal forholde seg til de enhver tid gjeldende regler
  • Det er utarbeidet dokumentasjon til forberedelse og gjennomføring av tokt, se dokumentasjonen i høyre marg og eksterne lenker under.

Eksterne lenker: