Gå til hovedinnhold

Koronainfo tokt og fartøy

korona 1

Her er oversikt over nyttig og viktig informasjon dersom du skal på tokt med fartøy som drives av Havforskningsinstituttets rederiavdeling, eller om bord i noen av fartøyene våre av andre grunner.

Flere av toktene ved HI er kansellert, men vi jobber med å få gjennomført så mange av toktene som mulig. 

Toktprogrammet oppdateres fortløpende. Toktkomiteen har månedlige møter.

Skal du på tokt er det viktig å være klar over følgende:​

  • Det er viktig at toktdeltakere og mannskap som kommer om bord ikke er smittet av koronavirus. Alle som skal på tokt bes derfor om å ha minimal omgang med andre personer de siste 10 dagene før tokt, for å redusere sannsynligheten for å komme smittet om bord. Føler man seg syk før tokt, meld fra til toktleder og leder, og bli hjemme.
  • Hver toktleder må lage egne prosedyrer og smittevernstiltak for sitt tokt tilpasset fartøyet som skal brukes, spesielt for lab.fasiliteter og andre arbeidsområder som brukes av toktpersonell.
  • Det vil bli gitt informasjon til toktdeltakere om tiltak for å redusere smitterisiko om bord ved toktstart. 
  • Følg Folkehelseinstituttets råd for smittevern; hold 1 m avstand til andre, vask hendene ofte og host i armkroken. Disse tiltakene er spesielt viktig om bord på fartøy der vi kommer tettere på hverandre enn andre steder. 
  • Det er spesielt viktig med god håndhygiene​ og stadig rengjøring av verktøy/utstyr i tillegg til metall-/plastflater som berøres av flere ved arbeid i laboratorier og andre steder om bord. 
  • Fartøyene skal operere i kystnære farvann 10 dager sammenhengende og maksimalt 24 t fra sted med behandlingskompetanse, før gjennomføring av tokt langt fra land.

Rederavdelingen har innført krav til bruk av egenmeldingen «Coronavirus COVID-19 Self Assessment» (vedlagt) for alle som skal om bord på HIs fartøy. Dette gjelder både egen besetning, toktpersonell, servicepersonell og besøkende. Skjemaet fylles ut og sendes som vedlegg i e-post til fartøyets kaptein, senest 24 timer før ankomst fartøyet. Toktpersonell sender dette til toktleder, som sender samlet til kaptein.

Om håndtering av karantene, folk i risikogruppen og annet, se retningslinjer fra Rederi i høyre marg.

Reise til og fra fartøyene:

  • Myndighetenes veileder for ​smittevern ved kollektivreiser​ 
  • Myndighetenes veileder for smittevern i luftfarten​​ (28.04.20)

Munnbind på fly: Både SAS, Widerøe og Norwegian har innført obligatorisk bruk av munnbind på sine flyreiser i tråd med anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter (EASA). De reisende må selv ha med munnbind. HI-ansatte som skal reise med kollektivtransport (inkl. fly) får utlevert gjenbrukbart munnbind i sentralen i Bergen. Munnbind blir også utlevert ved å kontakte stasjonslederne i Austevoll, Flødevigen, Matre eller Tromsø. Det utleveres ett munnbind per ansatt. 

Testing av​​ toktpersonell: Smittevernkontoret i Bergen vedr. koronatesting: «Det vil gi en falsk trygghet å teste personer før tokt fordi man kan være smittet og likevel teste negativt. Det kan ta dager fra en er smittet før test faktisk slår positivt ut. Foreløpig er det liten forskning på hvor mange dager det tar fra en er smittet til en får symptomer, og hvor mange dager det tar fra en er smittet til testen slår positivt ut.»​

Det er utarbeidet dokumentasjon til forberedelse og gjennomføring av tokt, se vedlegg i høyre marg og eksterne lenker under.

Eksterne lenker: