Gå til hovedinnhold

Koronainfo tokt og fartøy

korona 1

Her er oversikt over nyttig og viktig informasjon dersom du skal på tokt med fartøy som drives av Havforskningsinstituttets rederiavdeling, eller om bord i noen av fartøyene våre av andre grunner.

Flere av toktene ved HI er kansellert, men vi jobber med å få gjennomført så mange av toktene som mulig. 

Toktprogrammet oppdateres fortløpende. Toktkomiteen har månedlige møter.

Skal du på tokt er det viktig å være klar over følgende:​

  • Vaksinering: Det anbefales å gjennomføre vaksinering fortløpende med bakgrunn i innkalling. Beskyttede og fullvaksinert personell kan dele lugar. Dersom toktet holder seg innenfor 24 t av redningstjeneste, er det tilstrekkelig at man er beskyttet. Går toktet lengre til havs, må de som deler lugar være fullvaksinert, jf. regjeringens definisjoner på disse to begrepene.
  • Aktivitet med lav smitterisiko: Mannskap og toktpersonell oppfordres til å utøve aktivitet med lav smitterisiko siste 10 dager før tokt eller mannskapsskifte. Hensikten er å redusere sannsynligheten for at man kommer smittet om bord.

Rederiavdelingen har innført krav til bruk av egenmeldingen «Coronavirus COVID-19 Self Assessment» (se dokumentasjon nedenfor) for alle som skal seile med HIs fartøy. Skjemaet skal fylles ut og overleveres til kaptein før embarkering. Toktpersonell leverer dette til toktleder, som leverer samlet til kaptein før embarkering.

For alle andre som eksterne arbeidere, servicepersonell og besøkende er det krav til bruk av egenmeldingen «Coronavirus (COVID-19) Self Assessment for use at Yard stay, maintenance stop”. Skjemaet skal fylles ut og overleveres til kaptein før embarkering.  

Influensavaksine tilbys mannskap og toktpersonell som skal seile med fartøyene på tokt for å kunne unngå problemet med å forveksle influensasymptomer med covid-19-symptomer om bord, og dermed unngå unødige toktavbrudd og tapte toktdøgn til en vesentlig høyere kostnad enn influensavaksine.

Rederiets risikovurdering koronavirus covid-19 Fartøy er operasjonalisert gjennom Retningslinjer for Havforskningsinstituttets Rederi (se dokumentasjon i boksen til høyre). 

Rederiavdelingen har utstedt risikovurderinger og retningslinjer ifm. koronavirus C-19. Dokumentasjon som er relevant ved planlegging og gjennomføring av toktvirksomhet med fartøyene under pandemien, er samlet i boksen til høyre under "Koronatiltak fartøy".

Reise til og fra fartøyene:

  • Personer som ankommer Norge for å gå om bord som mannskap eller toktdeltaker, skal forholde seg til de enhver tid gjeldende regler
  • Det er utarbeidet dokumentasjon til forberedelse og gjennomføring av tokt, se dokumentasjonen i høyre marg og eksterne lenker under.
     

Eksterne lenker: