Koronainfo tokt og fartøy

C:\Users\kjersti\Desktop\korona_1.jpg

Her er oversikt over nyttig og viktig informasjon dersom du skal på tokt med noen av fartøyene som drives av Havforskningsinstituttets rederiavdeling, eller om bord i noen av fartøyene våre av andre grunner.

Flere av toktene ved HI er kansellert, men det jobbes intensivt med å få gjennomført så mange av toktene som mulig. 

Toktprogrammet oppdateres fortløpende. Toktkomiteen har månedlige møter.

Skal du på tokt er det viktig å være klar over følgende:​

  • Det er først og fremst viktig at toktdeltakere og mannskap som kommer om bord ikke er smittet av koronavirus. Vi ber derfor alle som skal på tokt om å ha minimal omgang med andre personer de siste 10 dagene før tokt, for å redusere sannsynligheten for at man kommer smittet om bord. Dersom man føler seg syk før tokt, er det viktig å melde fra til toktleder og leder, og bli hjemme.
  • Hver enkelt toktleder må lage egne prosedyrer og smittevernstiltak for sitt tokt som er tilpasset fartøyet som skal brukes, spesielt for laboratoriefasiliteter og andre arbeidsområder som brukes av toktpersonellet.
  • Det vil bli gitt informasjon til toktdeltakere om tiltak for å redusere smitterisiko om bord ved toktstart. 
  • Det er viktig å følge Folkehelseinstituttets råd for smittevern og å holde 1 m avstand til andre, vaske hendene ofte og hoste i armkroken blant annet. Disse tiltakene er spesielt viktig om bord på fartøy der vi kommer tettere på hverandre enn andre steder. 
  • Det er spesielt viktig med god håndhygiene​ og stadig rengjøring av verktøy og utstyr i tillegg til metall- og plastflater som berøres av flere ved arbeid i laboratorier og andre steder om bord. 
  • Fartøyene skal operere i kystnære farvann 10 dager sammenhengende og maksimalt 24 t fra sted med behandlingskompetanse, før gjennomføring av tokt langt fra land.

Rederavdelingen har innført krav til bruk av egenmeldingen «Coronavirus COVID-19 Self Assessment» (vedlagt under) for alle som skal om bord på HIs fartøy. Dette gjelder både egen besetning, toktpersonell, servicepersonell og besøkende. Skjemaet skal fylles ut og sendes som vedlegg i e-post til fartøyets kaptein, senest 24 timer før personellet ankommer fartøyet. Toktpersonell sender dette til toktleder, som sender samlet til kaptein.

Om håndtering av karantene, folk i risikogruppen og annet, se vedlagte retningslinjer fra Rederi i høyre marg.

Reise til og fra fartøyene:

  • Myndighetenes veileder for ​smittevern ved kollektivreiser​ 
  • Myndighetenes veileder for smittevern i luftfarten​​ (28.04.20)

Munnbind på fly: Både SAS, Widerøe og Norwegian har innført obligatorisk bruk av munnbind på sine flyreiser i tråd med anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter (EASA). De reisende må selv ha med munnbind. HI-ansatte som skal reise med kollektivtransport (inkl. fly) får utlevert gjenbrukbart munnbind i sentralen i Bergen. Munnbind blir også utlevert ved å kontakte stasjonslederne i Austevoll, Flødevigen, Matre eller Tromsø. Det utleveres ett munnbind per ansatt. 

Testing av​​ toktpersonell: Smittevernkontoret i Bergen vedr. koronatesting: «Det vil gi en falsk trygghet å teste personer før tokt fordi man kan være smittet og likevel teste negativt. Det kan ta dager fra en er smittet før test faktisk slår positivt ut. Foreløpig er det liten forskning på hvor mange dager det tar fra en er smittet til en får symptomer, og hvor mange dager det tar fra en er smittet til testen slår positivt ut.»​

Det er utarbeidet dokumentasjon til forberedelse og gjennomføring av tokt, se vedlegg i høyre marg og eksterne lenker under.

Eksterne lenker: