Gå til hovedinnhold

Fôr og ernæring

Senneset2

Foto: Eivind Senneset

Vår forskning bidrar med kunnskap om nye ingredienser til fiskefôr, som planteoljer, insektmel og animalske biprodukter, er egnet til å dekke oppdrettsfiskens ernæringsbehov.

Vi forsker blant annet på fiskens behov for aminosyrer, fettsyrer, vitaminer og mineraler i alle fiskens livsfaser. Dette er for at oppdrettsfisken skal vokse optimalt uten produksjonslidelser, bli robust for stress, smittepress og klimaendringer, og gi et godt avkom over generasjoner.