Gå til hovedinnhold

Kartlegging av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel (Rapport fra havforskningen nr.10-2018)

Sammendrag

Antibiotikaresistens i akvatisk miljø.

På oppdrag for Miljødirektoratet, har HI undersøkt førekomst av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel samla inn langs Norskekysten i perioden frå juni til august 2017. Det vart undersøkt 26 parti med skjel frå i alt 18 lokalitetar med ulik grad av menneskeleg innverknad.