Fremmed- og smittestoff

Lab-bokser Seksjon fremmed- og smittestoff Fotograf Helge Skodvin.JPG

En stor andel av norsk sjømat kommer fra fangst på ville bestander. For å ha kunnskap om innholdet av uønskede stoffer i arter som sild, makrell, torsk og sei, overvåker vi og forsker på disse gjennom basisundersøkelser.

Vi bidrar også med kunnskap om parasitter og om kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier.