Gå til hovedinnhold

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

Sammendrag


I 2017 ble det gjort mikrobiologiske og kjemiske analyser av blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, sandskjell, hjerteskjell, oskjell, strandsnegl, knivskjell, teppeskjell og kråkebolle. Prøvene ble sendt til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) for analyse, etter instruks utarbeidet av Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat. De mikrobiologiske analysene omfattet E. coli og Salmonella, mens de kjemiske analysene inkluderte tungmetaller, TBT og organiske miljøgifter.