Gå til hovedinnhold

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

Sammendrag


I 2017 ble det gjort mikrobiologiske og kjemiske analyser av blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, sandskjell, hjerteskjell, oskjell, strandsnegl, knivskjell, teppeskjell og kråkebolle. Prøvene ble sendt til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) for analyse, etter instruks utarbeidet av Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat. De mikrobiologiske analysene omfattet E. coli og Salmonella, mens de kjemiske analysene inkluderte tungmetaller, TBT og organiske miljøgifter.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.17, linux2) ZServer/1.1 Date: Mon, 04 Jul 2022 08:35:10 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

Sammendrag


I 2017 ble det gjort mikrobiologiske og kjemiske analyser av blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, sandskjell, hjerteskjell, oskjell, strandsnegl, knivskjell, teppeskjell og kråkebolle. Prøvene ble sendt til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) for analyse, etter instruks utarbeidet av Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat. De mikrobiologiske analysene omfattet E. coli og Salmonella, mens de kjemiske analysene inkluderte tungmetaller, TBT og organiske miljøgifter.