Gå til hovedinnhold

Desse forskingsprosjekta fekk pengar frå Forskingsrådet


MX0B8453

Havforskingsdirektør Sissel Rogne gratulerer forskarane med nye prosjekt: Lene Kleppe fekk midlar i kategorien Unge forskartalent.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Her kan du lese meir om dei nyskapande prosjekta innan akvakultur- og havforskning.

I alt fire HI-prosjekt fekk tilskot frå Noregs forskingsråd i 2019. Sjå alle tildelingane på nettsidene til Forskingsrådet

HI-037752.jpg

Unge forskartalent: Får 8 millionar til å forske fram steril holaks

I det nye prosjektet vil forskarane lage måtar å klekke berre hofisk, som dei i tillegg vil vaksinere mot kjønnsmodning. Fordelane er fleire.

HI-042782.jpg

Får millionstøtte til å undersøke effektar av seismikk på dyreplankton

HI-forskarane vil finne ut korleis dyreplankton blir påverka av seismikkskyting. Noregs forskingsråd gir over 11 millionar kroner til prosjektet. 

HI-042852.jpg

12 millionar til vidare forsking på genredigert oppdrettslaks

Steril laks er i boks, no er det sjukdom som skal til pers.

HI-041996.jpg

"Miljø-DNA": Dei skal finne arvestoff i vassmassane

Ved hjelp av "miljø-DNA" kan forskarane spore kva artar som finst i fjorden. No får forskarane 7,2 millionar kroner frå Noregs forskingsråd til å utvikla metoden.