Gå til hovedinnhold

Torske- og hysebestander mangedoblet seg på 20 år


Torskefangst fra bunntrålen klar til sortering

Torsk fanget under økosystemtoktet i Barentshavet høsten 2018.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

På 2000-tallet reduserte norske og russiske myndigheter fiskepresset på torsk og hyse i Barentshavet. Sammen med tre gode årsklasser ga det rekordstore bestander.

Nordøstarktisk torsk, også kjent som skrei, og hyse er to arter som lever ganske like liv. De to torskefiskene gyter utenfor kysten i Nord-Norge, hyse lenger ute ved sokkelskråningen. Så flyter larvene med strømmene til Barentshavet, hvor de vokser opp.

Slo ned på ulovlig fiske

På 2000-tallet opplevde Norge og Russland, som deler Barentshavet mellom seg, problemer med ulovlig fiske.

– Myndighetene tok grep og klarte å bekjempe det ulovlige fiskeriet. Dermed minsket de også fiskepresset på disse artene i Barentshavet, sier Edda Johannesen, bestandsansvarlig for hyse ved Havforskningsinstituttet (HI).

I tillegg til bekjempelse av ulovlig fiske laget norske og russiske myndigheter også langsiktige forvaltningsplaner for artene, og i hele Europa ble det innført et strengere regelverk for landinger fra utenlandske båter.

«Gullårsklassene» svømmer fortsatt

Omtrent samtidig skjedde flere heldige sammentreff. God gyting, gunstige forhold for eggene og gode strømforhold førte til sterke årsklasser for både hyse og torsk i 2004, 2005 og 2006.

– Torsken blir kjønnsmoden når den er syv år, hysen når den er seks år. Derfor er det viktig å ikke fiske dem før der er blitt kjønnsmodne, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for torsk.

Det var akkurat det som skjedde. Det reduserte fiskepresset gjorde at de tre «gullårsklassene» klarte å vokse seg store.

– Det er ikke mange torsk som blir eldre enn 15 år, men noen fra disse årsklassene finnes fortsatt i havet. Det er derfor noen får sånne kjempetorsker på kroken, sier Bogstad.

17 ganger mer enn på 1980-tallet

De to tingene som skjedde på 2000-tallet utgjorde en viktig og etterlengtet «vitamininnsprøyting» for to bestander som slet kraftig bare noen tiår tidligere.

– Her har vi fulgt læreboken i fiskeribiologi i praksis. Å spare for å få igjen noen år senere er ikke alltid så lett, men her har vi klart det, sier Bogstad.

Tidlig på 1980-tallet var bestandene av torsk og hyse på et historisk lavmål. Men på 2000-tallet nådde begge bestandene rekordstørrelser. Hysebestanden var omtrent 1,2 millioner tonn på sitt største, mens torskebestanden var på 4,4 millioner tonn.

– På det høyeste var det 17 ganger mer hyse og seks ganger mer torsk i Barentshavet enn på 80-tallet, sier Johannesen.

Tilbake til en god hverdag

I dag er bestandene blitt mindre. Hysebestanden ble i 2019 beregnet til å være omtrent 700 000 tonn, mens torskebestanden ligger på 2,6 millioner tonn. Forskerne ser lavere rekruttering for begge artene, men 2016-årgangen av hyse ser ut til å kunne bli en god årsklasse.

– Nå er det litt tilbake til hverdagen, men det er en god hverdag, sier Bogstad.