Gå til hovedinnhold

– Vi skal ha verdens beste lusetellere


20191120 Lusetellingskurs DSC 0531

HI formaliserte opplæringen av lusetellere i 2016. Målet er at instituttet skal ha verdens beste lusetellere. – De skal være i stand til å telle alle, sier prosjektleder.

Fotograf: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

Alle som skal ut i feltarbeid for å telle lus på villfisk for Havforskningsinstituttet må bestå eksamen i lusetelling.

Havforskningsinstituttet leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus. (Villfiskovervåking NALO) er en del av dette prosjektet, og hvert år sendes det ut mye folk ut på tokt og feltarbeid for å telle lus på villfanget laksefisk langs hele kysten.

– Vi trenger jevnlig påfyll av kvalifiserte lusetellere. Det gjelder både for oss ansatte på HI, hos våre samarbeidspartnere og hos personer som skal engasjeres for sommerjobb i felt, sier Rune Nilsen, senioringeniør og prosjektleder for NALO.

Senioringeniør Rune Nilsen har holdt en rekke lusetellingskurs siden oppstarten i 2016. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Dokumenterer kompetansen

Opplæringen ble formalisert i 2016 og det har vært gjennomført kurs fortløpende siden. Målet er at alle skal ha kunnskap om lakselusens biologi og hvordan de skal kjenne igjen de ulike stadiene. De må også skille dem fra andre fiskelus som skottelus og torskelus. 

Den formaliserte opplæringen gjør også at Havforskningsinstituttet kan dokumentere at alle som teller lus for instituttet har den rette kompetansen.

– En voksen hunnlus er lett å se. De yngre lusene er derimot vanskeligere å oppdage. De minste lusene kalles kopepoditter og er på 0,7 millimeter. Det er et veldig stort størrelsesspenn på lusene og våre lusetellere skal være i stand til å finne alle, forklarer Nilsen og legger til:

– Vi skal ha verdens beste lusetellere.

Han er en av de ansvarlige for gjennomføringen av kurset, og estimerer at de har holdt mellom 10 og 15 kurs siden oppstarten.

Må telle flere hundre lus

Under eksamen får elevene utdelt fire laks som har blitt infisert med lakselus. Fiskene kan ha opp mot hundre lus i ulike stadier, og mange av dem er vanskelige å se. 

– Under feltarbeid er det aldri en fasit, derfor er det ekstra viktig at vi vet at de som teller lus faktisk gjør dette på en skikkelig måte, sier forsker Sussie Dalvin.

Hun forsker blant annet på lakselusens biologi, og dette er et av temaene lusetellerne må lære om under kurset. De skal kunne grunnleggende fakta om dyret og dets biologiske stadier, i tillegg skal de lære om selve overvåkingsprogrammet.

Ifølge Dalvin er lusetellingen en av grunnsteinene i det nasjonale overvåkingsprogrammet av lakselus.

Lusetellerene til HI skal kunne skille mellom de forskjellige artene av lus, og hvilke stadier de er. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet