Gå til hovedinnhold

Skal bruke ny blåskjell-metode for østerskartlegging langs kysten


østers1

Forsker Stein Mortensen har nylig testet ut en blåskjell-metode for å telle østers langs kysten.

Forskere tar i bruk en ny, men enkel metode for å telle hvor mye østers det er langs norskekysten.

Flatøsters og stillehavsøsters på norskekysten blir allerede overvåket av havforskere. På sikt skal de også levere en egen forvaltningsplan for de to artene. Men først må de finne den beste metoden for å telle og kartlegge skjellene.

Forsker med snorkel i fjæren

Etter et vellykket forsøk med snorklende forsker i fjæresteinene for å kartlegge blåskjellbestanden i Hardanger tidligere i år, har forskere nå prøvd den samme metoden på østers i Rogaland – med stor suksess.

– Vi har testet den samme metoden og det fungerer godt. Det trenger ikke alltid å være så komplisert, og dette ser ut som at det er en utrolig bra løsning, sier forsker Stein Mortensen.

Ren bestandskartlegging

Arbeidet som nå har blitt gjennomført er en ren kartlegging av hvor store bestandene faktisk er. Informasjonen som er hentet inn vil bli brukt til å gi forvaltningsråd om både flatøsters og stillehavsøstersbestandene. 

– De siste årene har det vært et økt fokus på flatøsters. Vi mener det er viktig å ta vare på noen av de tette, livskraftige bestandene. Da er kartleggingsarbeidet helt avgjørende. Vi skal nå velge ut steder som skal følges opp over tid, sier Mortensen og legger til:

– Etter hvert skal vi også til Agder og gjøre et lignende arbeid.

På sikt vil forskerne også følge opp andre større funn av både flatøsters og stillehavsøsters for å se om det finnes lignende bestander som denne langs kysten.

Les også: Tore svømmer Hardangerfjorden for å kartlegge blåskjellbestanden