Gå til hovedinnhold

Prosessert fisk fra Ghana er rik på næringsstoffer


HI 040265

Forsker Marian Kjellevold (t.v) og stipendiat Astrid Elise Hasselberg på fiskemarked i Ghana.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

På fiskemarkedene i Ghana selges fisken enten røykt, saltet eller soltørket. Nå viser en ny studie at denne fisken er rik på mange viktige næringsstoffer, og det overrasket forskerne.

På feltarbeid i Ghana i 2018 samlet forskerne inn prøver av ferskvannsfisk og saltvannsfisk fra fiskemarkeder fra nord til sør i landet, og nå er resultatene klare. (Les også: Jakten på de rette tallene)

–Denne fisken er rik på viktige mikronæringsstoffer som omega-3, vitamin A og B12, sier forsker Marian Kjellevold.

Fisken som selges på markedene i Ghana er prosessert. Det vil si at den er enten røykt, saltet eller soltørket for å kunne lagres og transporteres uten å være avhengig av kjøling.

–Vi trodde på forhånd at prosessering som røyking og soltørking kunne redusere næringsstoffinnholdet fisken, men det gjorde det ikke, og det overrasket oss, forteller forskeren.

Et steg videre i verdikjeden

I land i Afrika og Asia er det lite dokumentasjon på innholdet av næringsstoffer og fremmedstoffer i sjømat, og mat generelt. Den rå fisken som fangstes ved kysten har nyere analyser ved HI vist at er næringsrik (Les også: Afrikansk fisk er rik på mange viktige næringsstoffer).

–Nå er vi kommet enda et steg videre i verdikjeden, og vi har fått viktige tall på hva fisken som selges på fiskemarkedene inneholder, sier Kjellevold.

Her samler Astrid Elise Hasselberg og Patience Chimsah inn prøver av fisk på det lokale fiskemarkedet i Techiman. Foto: Samuel Amponsah

Data fra FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk) viser at befolkningen i Ghana spiser mye sjømat. Men likevel er mangel på mikronæringsstoffer som jern, sink, jod og vitamin A utbredt.

Skal finne ut om barn i Ghana spiser nok fisk

Mangel på mikronæringsstoffer kalles for skjult sult. Det fører blant annet til veksthemming hos 18 prosent av ghanesiske barn.

Derfor vil forskerne fra HI nå analysere maten som barna i Ghana spiser. Spiser de fisken hel, spiser de bare deler av fisken, eller spiser de fisk for sjeldent?

–Vi ønsker å finne ut hvordan fisken tilberedes, og hva barna får i seg av fisk fra måltidene de spiser, sier forskeren.

–Det er utrolig viktig å bekjempe mangel på mikronæringsstoffer. Fisk er en god kilde til unike næringsstoffer, den er enkel å få tak i og bør være en del av kostholdet.

Fant høye nivåer av PAH

Fisken fra markedene ble også undersøkt for innhold av fremmedstoffer. Generelt viste analysene at de fleste nivåene av fremmedstoffer var under grenseverdi, men forskerne fant høye nivåer av stoffet polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i den røykte fisken. Noen av PAH-verdiene var 40 til 50 ganger høyere enn EUs grenseverdi.

–Det er en kjent problemstilling at fisk som røykes kan ha et høyt innhold av stoffet PAH, fordi dette er et stoff som dannes under røykeprosessen, forteller forskeren.

PAH er en gruppe tjærestoffer, og noen av disse stoffene er giftige og kan skade arvestoffet vårt eller føre til kreft.

–FAO har utviklet ovner som skal gi lavere nivåer av PAH, men våre resultater tyder på at disse ovnene ikke brukes.

I alle prøvene av ferskvannsfisken pygmésild fant forskerne høye nivåer av kvikksølv, og i noen av prøvene var det også høye nivåer av bly og jern.

–Vi vet lite om afrikansk pygmésild, og disse funnene bør undersøkes nærmere, sier Kjellevold.

Referanse

Hasselberg, A. E., Wessels, L., Aakre, I., Reich, F., Atter, A., Steiner-Asiedu, M., ... & Kjellevold, M. (2020). Composition of nutrients, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons and microbiological quality in processed small indigenous fish species from Ghana: Implications for food security. Plos one, 15(11), e0242086.

Lenke: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242086