Gå til hovedinnhold

Lite virussmitte i utvandrende villaks


Laksesmolt, en liten laks.
Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Tre av 352 laksesmolter som ble undersøkt, testet positivt for kjente laksevirus. I ett av tilfellene mistenker forskerne en falsk positiv.

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) overvåker helsetilstanden hos vill laksefisk på oppdrag fra Mattilsynet. Det er nå publisert to nye rapporter fra overvåkningsprogrammet.

Les om rapporten fra VI: Viktige funn om gjellehelse hos vill laksefisk (vetinst.no)

I årets rapport fra HI har forskerne testet utvandrende villaks for to virus som forekommer i lakseoppdrett. 132 lakser ble fanget i Boknafjorden, 110 i Hardangerfjorden og 110 i Sognefjorden.

Svært lav forekomst

Forskerne påviste lav mengde infeksiøst lakseanemi-virus (ILAV) i to laksesmolter fra Hardangerfjorden, og salmonid alfavirus (SAV) i én smolt fra Sognefjorden.

Den høye Ct-verdien i fisken som var SAV-positiv (38,9) kan imidlertid tyde på et falskt positivt resultat.

– Resultatene indikerer en svært lav forekomst av disse virusene i vill utvandrende laksesmolt, sier forsker Abdullah Sami Madhun.

Virusutbrudd kan være alvorlig

Pankreassykdom forårsaket av SAV og infeksiøs lakseanemi forårsaket av ILAV er to av de alvorligste virussykdommene i norsk lakseoppdrett de siste årene. Sykdomsutbrudd er meldepliktige.

Siden 2012 har HI overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet, for å se om disse blir påvirket av oppdrettsaktivitet.

– Sykdommer hos oppdrettsfisk er et alvorlig problem som fører til redusert dyrevelferd og store økonomiske tap. Sykdomsutbrudd i anlegg kan gi et økt smittepress på villfisk og annen oppdrettsfisk i omgivelsene, forklarer Madhun.

Støtter tidligere funn

Sognefjorden, Hardangerfjorden og Boknafjorden ligger i hvert sitt produksjonsområde for akvakultur (PO2–4). Disse områdene har hatt sporadiske tilfeller av infeksiøs lakseanemi, og en stabilt høy forekomst av pankreassykdom.

– Funnene i årets rapport utfyller og støtter våre tidligere rapporterte data. Det kan antyde at utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks postsmolt ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett, konkluderer forsker Abdullah Sami Madhun.

Fiskene ble samlet inn som en del av Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO). De ble fanget i de ytre delene av fjordene i mai–juni 2019.

Les også saken om fjorårets rapport: Svært få funn av virus i vill laksesmolt

Referanse

Abdullah Sami Madhun et al. (2021). «Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2020». Rapport fra havforskningen​​​​​​​, 2021:19.