Gå til hovedinnhold

Har funnet resistens mot viktig antibiotikum i kloakken i Bergen


Innendørsbasseng med brun kloakk

Resistensprosjektet er et samarbeid med Bergen kommune.

Fotograf: Gunn Eklund Breisnes / Bergen kommune

Når ingen andre antibiotika virker, er tigecyclin siste utvei. For første gang er resistensgener mot legemiddelet funnet i Norge.

Forskere fra HI har funnet resistensgener mot antibiotikumet tigecyclin i E. coli-bakterier fra kloakken i Bergen. Disse genene kan gjøre at antibiotikumet ikke virker mot potensielt farlige infeksjoner.

– Når andre antibiotika ikke virker, er det dette legene bruker. Det er et «siste utvei»-antibiotikum, sier HI-forsker Nachiket Marathe.

Funnet er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Global Antimicrobial Resistance.

Sprer seg globalt

Tidligere har resistensgenet, som forskerne kaller tet(X4), blitt funnet i 23 andre land. Men dette er første gang det er blitt identifisert i Norge.

– Dette viser først og fremst at denne resistensen sprer seg globalt, sier Marathe.

Derfor er det viktig å fortsette overvåkningen av resistensgener i det marine miljøet og i befolkningen, forklarer han.

– Da kan vi også lettere forutse hvilke resistens-gener som kan ende opp i sykehusene, og da er det lettere å være forberedt på dem. Det er jo legenes mareritt at antibiotikaresistente bakterier slår seg ned på sykehusene, sier han.

Kloakken gir et bedre bilde

I samarbeid med Bergen kommune, analyserer HI-forskere jevnlig prøver fra kloakken i Bergen.

– Vi har et nytt prosjekt som leter etter menneskelige patogener, altså sykdomsfremkallende bakterier, i den bergenske kloakken, forteller Marathe.

Målet med arbeidet er å få bedre oversikt over hvilke antibiotikaresistente patogener som finnes i befolkningen.

– På sykehusene sjekker man bare pasientene, men når vi sjekker kloakken får vi et bedre bilde over hva som finnes i befolkningen som helhet, sier forskeren.

Det tigecycline-resistente genet stammer fra en prøve tatt i august 2020. På grunn av korona-pandemien var det lite turister i Bergen på den tiden, så prøvene fra den perioden gir et godt bilde på bergensernes tarmflora.

Referanse

Marathe, N., Svanevik, C.S., Ghavidel, F.Z., Grevskott, D.H. 2021. «First report of mobile tigecycline resistance gene tet(X4)-harboring multidrug-resistant Escherichia coli from wastewater in Norway”. Journal of Global Antimicrobial Resistance. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.jgar.2021.07.019