Gå til hovedinnhold

Svært mye lus på utvandrende laks


Laks med fastsittende lakselus

Laks med fastsittende lakselus.

Fotograf: Grethe Thorsheim / Havforskningsinstituttet

Vårens overvåking av lakselus viser høyere lusetall på Vestlandet enn på flere år. Trolig har både laksesmolt og sjøørret blitt hardt rammet. Tallene tilsier at det blir høy dødelighet.

– Årets overvåking av lakselus på villaks viser at det er mye lus på den utvandrende laksen fra elvene i Hardanger og Sognefjorden, sier Ørjan Karlsen som leder HI sitt arbeid på effekten av lakselus.

Lakselus er en parasitt som spiser på fisken slik at den får sår. Blir skadene store nok så dør fisken.

De foreløpige dataene viser at mengden lus på villaks i Hardanger er høyere i år enn de siste årene. Også på laksen i Sognefjorden er det mer lus enn i fjor. I løpet av sommeren og høsten vil vi kunne si noe om i hvilken grad de ulike elvene i disse fjordsystemene er påvirket av lakselus.

Noen lyspunkt for laksen

– For laksen i Boknafjorden er det betydelig bedre, og langt bedre enn i fjor.

I Romsdalsfjorden er det noe mer lus på laksen enn i fjor, mens i Trondheimsfjorden er det jevnt over mindre lus på laksen som fanges i trålen, men det er en økning utover sesongen. Denne serien er pågående.

– Det er derfor spesielt i de lange fjordene på Vestlandet at det er mye lus på laksen, sier Karlsen.

Sjøørret hardt rammet

Enda verre er situasjonen for sjøørreten. Den er på beitevandring i fjorden hele sommeren og dermed oppholder den seg lenge i områdene med mye lus.

– Overvåkingen viser at en stor andel av sjøørreten har så mye lus at den vil bli påvirket av disse, sier Karlsen.

– Dette ser vi på de fleste områdene vi har undersøkt fra Årdalsfjorden i Rogaland til Agdenes i Trondheimsfjorden. Vi ser også at det er mye lus på sjøørreten langt inne i de store fjordene slik som ved Ålvik i Hardanger og Balestrand i Sogn.

Overvåker fremdeles for fullt

Årets luseovervåking startet i mai. Nå har forskerne tatt runden fra Sørlandet og opp til Trøndelag.

– Overvåkingen pågår fortsatt for fullt. Vi holder fremdeles på i enkelte områder på Vestlandet, og overvåkingen fra Trøndelag og Nordover er så smått i gang. Overvåkingen avsluttes når vi har undersøkt situasjonen i Jarfjorden i Øst-Finnmark.

I tillegg til den fysiske overvåkingen, bruker forskerne modellering av lusepress slik at de kan beregne lusepresset på villaks og sjøørret langs hele kysten, også i de områdene hvor det ikke gjennomføres fysisk overvåking.

– Dette gjør at vi kan si noe om situasjonen for både laks og ørret i hele landet, avslutter Ørjan Karlsen.

Overvåkingen av lakselus på villfisk blir gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet. Havforskningsinstituttet leder arbeidet der også NINA og NORCE bidrar.

Referanse

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Agnes Marie Mohn, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen (HI), Ingebrigt Uglem (NINA) og Gunnar Bekke Lehmann (NORCE). Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021— Framdriftsrapport til Mattilsynet. Rapport fra havforskningen 2021-29.