Gå til hovedinnhold

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til trafikklyssystemet


To oppdrettsmerder som ligger mellom noen små holmer.
Fotograf: Liv Eva Kirkesæther

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nordhordland til Stad er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 5 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Dette kommer fram i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2021.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2021 sammen med analysene som ble gjort i 2020 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2021

Styringsgruppens vurdering for 2021 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som liten
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 %  
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30 %   
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30%
  • Usikkerheten vurderes som middels med retning mot < 10 %
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30%  
  • Usikkerheten vurderes som stor med retning mot < 10 %
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 %  
  • Usikkerheten vurderes som liten
Kart over Norge som viser produksjonsområdene for oppdrettsnæringen.
Oversikt over produksjonsområdene.

Trafikklys-fargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

Hvem er med i ekspert- og styringsgruppene?

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

 • Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)
 • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet
 • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen:

Ekspertgruppens leder og redaktør:

 • Knut W. Vollset, forsker ved NORCE 

Ekspertgruppens nestleder:

 • Frank Nilsen, professor ved Universitetet i Bergen

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk):

 • Ingrid Ellingsen, seniorforsker ved SINTEF Ocean AS
 • Bengt Finstad, professor ved NTNU
 • Ørjan Karlsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Mari Myksvoll, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Leif Christian Stige, seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI)
 • Harald Sægrov, forsker ved Rådgivende Biologer AS
 • Ola Ugedal, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Lars Qviller, forsker ved Veterinærinstituttet (VI)

Ekspertgruppens sekretær:

 • Sussie Dalvin, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI)