Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: Går nå mot slutten

Vi er ferdig med dekningen, og Eros og Vendla er på vei mot Tromsø der toktet skal avsluttes 5.august.

Også på siste del har værforholdene vært gode, og vi har fått dekket det planlagte området. I tillegg har vi tatt noen ekstra stasjoner lenger vest her i nord for å få best mulig dekning av makrellen sin utbredelse.

Fangstene av makrell den siste uken har variert mellom 0 og 5000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fisken mellom 458 og 581 gram.

Fangstene av sild har variert mellom 0 og 13000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fisken mellom 203 og 350 gram.

Vi har hatt lave eller 0-fangster på de nordligste stasjonene og i øst inn mot Barentshavet. Det var imidlertid ett transekt et stykke nord for Jan Mayen der vi fikk en relativt høy makrellfangst på vestligste stasjon, selv om vi tok ekstra stasjoner i vest. Det var da ikke tid igjen til å gå lengre vest på dette transektet.

Totalt på toktet har Vendla og Eros hatt 118 trålhal på faste stasjoner, som skal brukes i mengdeberegning av makrell. I tillegg har vi hatt 22 trålhal for å få prøver av fisk vi ser på ekkoloddet, stort sett kolmule.

Vendla dekket helt nord til 77oN og avsluttet med en loddeprøve 30 NM vest for sørspissen av Svalbard.

De neste to ukene skal resultatene fra toktet sammenstilles med resultater fra de andre nasjonene, og blant annet skal mengdeindekser for makrell, kolmule og norsk vårgytende sild beregnes og den internasjonale toktrapporten skal utarbeides.

Fordeling av makrell og sildefangster

Figur 1. Fordeling av makrell og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner for Vendla og Eros.

Gjennomsnittsvekt på makrellen i fangstene

Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene.