Gå til hovedinnhold

Fremdeles store kunnskapshull om tang og tare


Tang og tare- produkter

Mange tarearter inneholder mye jod, som er et mineral vi nordmenn stort sett har for lite av. Nå søker forskere ved HI deltakere til en ny tarestudie for å få mer kunnskap om jod og tungmetaller i tang- og tareprodukter. 

Fotograf: Veronica Nagelsen/Havforskningsinstituttet

HI-forskere søker deltakere til en ny studie som skal skaffe mer kunnskap om innholdet av jod og tungmetaller i tang- og tareprodukter. Hva skjer i kroppen vår når vi spiser disse produktene?

Tang og tare som blir stadig mer populært både som mat og fôr. Mange tarearter inneholder mye jod, som er et mineral vi nordmenn stort sett har for lite av. Samtidig er det ikke bra å få i seg for mye jod.

Nå søker forskere ved HI deltakere til en ny tarestudie for å få mer kunnskap om jod og tungmetaller i tang- og tareprodukter.

– Vi håper på å få rekruttert deltakere som spiser tare fast ukentlig. Vi vil undersøke hva som skjer i kroppen dersom de stopper med dette i en periode, sier forsker Inger Aakre.

Både Mattilsynet, det europeiske mattilsynet (EFSA) og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) etterlyser nå flere data på inntak av tang og tare og innholdet av både jod og tungmetaller.

Må ha tare som en del av kostholdet

Ved oppstart av studien skal deltakerne ta blod- og urinprøver, samt fylle ut et spørreskjema. Deretter skal de slutte å spise tare i en periode på seks uker.

– Etter seks ukers pause vil vi gjøre de samme målingene igjen og sammenligne nivåene av tungmetaller og jod, samt undersøke funksjon av skjoldbruskkjertelen, sier Aakre.

De eneste kriteriene for å være med i studien er at alle må være over 18 år, og de må bruke tang eller tare som en del av kostholdet sitt. Enten i form av kosttilskudd eller mat.

Rekrutteringen til studiene vil foregå i både Bergen og Oslo.

Inger Aakre og Oliva Bysheim
Inger Aakre og Olivia Bysheim vil gjerne komme i kontakt med deltakere som spiser tare ukentlig. Foto: Veronica Nagelsen/HI

For mye jod i mange produkter

HI-forskere har tidligere gjort flere forskjellige studier på tang og tare, eller såkalte makroalger. I 2020 undersøkte de næringsstoffer og fremmedstoffer i 27 ulike makroalger, og fant at innholdet varierer veldig fra art til art.

Tidligere i år fant de også ut at produkter med tang og tare inneholder altfor mye jod. For enkelte av produktene var innholdet av jod så mye som hundre ganger den øvre grensen for hva som er anbefalt å få i seg.

I samme studie undersøkte de også nivåene av jod hos deltakere som spiste tang- og tareprodukter.

– Selv om vi fant at disse hadde for høye jodnivåer etter et måltid med tang eller tare, er dette likevel bare én studie med få deltakere. Vi må ha flere undersøkelser før vi kan konkludere med noe, sier Aakre.

Vil du være med?

Meld deg på her. 

Du kan også scanne QR-koden nedenfor, eller send e-post til makroalgestudien@hi.no for å få mer informasjon og for påmeldingen til studien.

tare