Gå til hovedinnhold

Oppdatert kvoteråd for nordsjøtorsk


Undervannsfoto av torsk på sjøbunnen.

Nordsjøtorsken kan bli opptil 100 cm og vege 20 kg, og har ei levetid på 15 år. 

Fotograf: Erling Svensen / HI

Havforskarane sitt kvoteråd for torsk i Nordsjøen aukar til 26 008 tonn i 2023.

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) kunngjorde det oppdaterte kvoterådet i dag. Det erstattar det tidlegare rådet som blei gitt 30. juni. Bakgrunnen er at bestandsvurderinga er oppdatert etter det internasjonale botntråltoktet i juni–juli.

– Det er mest anslaget på rekrutteringa som er endra. 2020- og 2021-årsklassene er oppjustert med høvesvis 19 og 10 prosent, seier havforskar Bjarte Bogstad, norsk representant i den rådgjevande komiteen i ICES.

– I tillegg er antatt fangst i 2022 justert ned frå 20 207 til 17 779 tonn, basert på rapporterte fangstar i første halvår, legg Bogstad til.

Etter oppdateringa er kvoterådet for 2023 nesten det dobbelte av kvoterådet forskarane gav for 2022 (14 276 tonn).