Gå til hovedinnhold

November

Resultat: (18)Spekkhogger under vann ser opp i kamera

18 storhvaler fanges i norske sildenøter hvert år, men de fleste overlever

30.11.2022

I snitt fanges 7 knølhvaler og 11 spekkhoggere i norske sildenøter hvert år. Men flesteparten slipper fra det med livet i behold.Båt på sjøen med større båt i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde fra forskingsforsøk.

Gytetorsk stakk ikkje av då forskarane skaut med seismikk

29.11.2022

I to år har forskarane utsett torsk for kraftige smell frå luftkanonar under gytesesongen og spora åtferda deira. No er resultata frå forsøket klare.foto av hummer

Hummar i reservat vaks raskare

28.11.2022

Tidlegare har ein trudd det var motsett: At fleire om føda betyr lågare vekst.Bilde av svamp som har havnet i bunnen av et trålspor,

Store mengder trålspor nord for Svalbard

24.11.2022

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn – og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat.Dronebilde av et oppdrettsanlegg

Slik halverte forskerne mengden lakselus i et oppdrettsanlegg

24.11.2022

De kombinerte hyllevare med en ny strategi: Flytt laksen ned – og opp – unna lusa.Bakterier

Problembakterien Klebsiella finnes også i havet

23.11.2022

For første gang har forskere undersøkt problembakterien Klebsiella pneumoniae i havet. Konklusjon: Den finnes mest langs kysten, men lite i fisk og i åpent hav.
Bilde av juksarenner fra Havglans

Veksten påvirker makrellens vandringer

21.11.2022

Gjenfangstdata fra merkeforsøk viser at makrellen tar nye veier og drar lenger etter hvert som den blir eldre og større.kveis fra sel

Parasitten kveis: Disse larvene kan du finne i fiskekjøttet

18.11.2022

Har du noen gang oppdaget levende mark i fisken du skulle tilberede? De små hvite markene kalles for kveis og er samlebegrepet på larvene av parasittiske rundorm som er vanlig å finne hos fisk.haatuft

Hva smaker oppdrettskveite som har fått forskjellig fôr?

17.11.2022

Sammen med Michelin-kokk Christopher Haatuft arrangerte vi en uhøytidelig smakstest.Båt på strand, flere fiskebåtar på sjøen.

Militærkupp satte stopper for forskningssamarbeid

16.11.2022

Men fire studenter fra Myanmar fikk fullføre sine masteroppgaver i Norge. De er nå tilbake i hjemlandet med verdifull kompetanse i bagasjen.Kartlegging av blåskjell

Finner blåskjell i alle regioner

15.11.2022

Men det må mer overvåkning til før forskerne kan si om det er færre blåskjell enn før.Perlesnormanet sett fra undersiden og opp mot havoverflaten. Den består av en koloni med maneter - omtrent som en lang snor.

Forårsaket massedød av oppdrettsfisk – nå er perlesnormaneten tilbake

11.11.2022

I høst har det vært en kraftig økning av perlesnormanet langs kysten. Kolonimaneten kan bli 30 meter lang og kan være dødelig for oppdrettsfisk.Liten båt i forgrunnen og stort, hvitt fyrtårn på holme i bakgrunnen.

6 millioner kroner til å utvikle kystovervåkning på Sørlandet

09.11.2022

Prosjektet «Arven etter Dannevig» skal blant annet bidra til bedre overvåkning av kyststrømmen i Raet nasjonalpark.Undervannsfoto av torsk på sjøbunnen.

Oppdatert kvoteråd for nordsjøtorsk

08.11.2022

Havforskarane sitt kvoteråd for torsk i Nordsjøen aukar til 26 008 tonn i 2023.Satellittbilde fra verdensrommet av jordkloden med Nord- og Sør-Amerika

Hvor mange verdenshav er det egentlig?

07.11.2022

I gamle dager reiste vi ut på de syv hav. Men er det egentlig så mange verdenshav? Her er svaret.blåskjell på tallerken

Trygt å ete norske skjel

04.11.2022

Havforskarane har analysert over 600 prøvar av norske skjel og andre blautdyr for miljøgifter og bakteriar.Smilende kvinne med tomlene opp foran avtrekkskap med leverprøver på

Camilla skjer opp levra for å finne ut kor «giftig» fisken er

03.11.2022

Ho skal finne ut kva typar syntetiske stoff som finst i fisken - og kor giftige dei kan vere. Bilde av voksne lakselus på fiskeskinnet. Lusene er voksne hunner og har lange strenger med egg.

Laks blir ikke immun mot lakselus

21.11.2022

At laks får lus og reagerer på den er kjent. Nå har forskerne sett nærmere på hva som skjer når samme fisk får gjentatte luseangrep.