Gå til hovedinnhold

Har undersøkt uønskede stoffer i fiskepålegg


makrell i tomat på skive

På oppdrag for Mattilsynet har HI analysert uønskede stoffer og næringsstoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni, pizza og tørket frukt. Makrell i tomat og kaviar inneholder lave nivåer av uønskede stoffer. 

Fotograf: Veronica Nagelsen/Havforskningsinstituttet

Makrell i tomat og kaviar inneholder lave verdier av uønskede stoffer. Det viser en ny undersøkelse HI har gjort av 34 ulike matvarer. 

På oppdrag for Mattilsynet har Havforskningsinstituttet analysert uønskede stoffer og næringsstoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni, pizza og tørket frukt.

Til sammen ble 34 ulike produkter fra dagligvarebutikker undersøkt. Bakgrunnen for prosjektet er å skaffe mer data på næringsstoffer til Matvaretabellen, og overvåke produktene for uønskede stoffer.

– Makrell i tomat og kaviar inneholder lave nivåer av uønskede stoffer. Som forventet inneholder makrell i tomat også proteiner, omega-3-fettsyrer, vitamin A og D og jod, sier seniorforsker Lisbeth Dahl. 

Lite uønskede stoffer i produktene

Analysene viste at det er lite tungmetaller og prosessfremkalte stoffer i produktene. PFAS ble funnet i kaviar, men det var lave verdier.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) er en stor gruppe syntetiske stoffer som har blitt brukt i over 50 år, og som nå finnes som forurensning overalt i miljøet, inkludert i menneskekroppen.

I veganpåleggene ble det funnet 3-MCPD-estere og glysidolestere, men nivåene var lave. Dette er stoffer som dannes under raffinering av oljer, og som kan være helseskadelige. I 2021 ble det innført grenseverdier i Norge og EU for disse stoffene.

Makrell i tomat og kaviar ble også analysert for dioksiner og dioksinlignende PCB. Disse dataene trengte Vitenskapskomiteen for mat og miljø til sin risikovurdering på fisk i norsk kosthold som kom i juni i år. 

– Vi trenger å vite begge deler, både næringsstoffer og uønskede stoffer. Dataene går også inn i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram av uønskede stoffer, sier Dahl.

Veganpålegg inneholder mye mettet fett

Analysene viste også at veganpålegg som er ment til å erstatte ost, inneholder mest vann, stivelse og fett, hovedsakelig mettet fett. Produktene inneholdt nesten ingen proteiner, og fettet i produktene kommer fra kokos, raps og sheaolje.

Disse produktene inneholdt også betakaroten, men lite B-vitaminer, kalsium og jod.

Dagligvarehandelen opplever vekst i salg av veganske alternativer til animalske hverdagsprodukter, og butikkene får stadig større utvalg av disse produktene.

Matvaretabellen oppdateres

Resultatene fra prosjektet skal bidra til nye verdier på næringsstoffer, og til oppdatering av oppskrifter i Matvaretabellens 2022-versjon.

Matvaretabellen blir oppdatert 20. oktober, og da er den også oppdatert med nye tall på torsk, sei og oppdrettslaks. Disse tallene er hentet fra HI sin Sjømatdatabase.

Referanse: 

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt 2022. Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Havforskningsinstituttet. Lenke: Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt 2022