Gå til hovedinnhold

November

Resultat: (22)Undervannsbilde av blåskjell som vokser på stein

Skal sjekke om laksen kan ete blåskjel

29.11.2023

Innan 2030 bør alt oppdrettsfôr vere frå ei berekraftig kjelde. Havforskarar skal no granske om blåskjel kan vere framtidas alternativ.Feltarbeid lakselus i Etne

Over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn

28.11.2023

Det viser den årlige lakselusovervåkingen på vill laksefisk.portrettfoto av en opptint brosme

Lette etter kveis i brosme – snublet over parasitt som gir gelé-filet

28.11.2023

Kudoa er ikke tidligere dokumentert i norsk torskefisk.luseovervåking

Skottelus er ikke feilkilde i lusetellingen

27.11.2023

Nye resultat viser at det er lite skottelus på vill laksefisk undersøkt i den nasjonale lakselusovervåkingen.Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

HI har levert oppdatert kunnskap

27.11.2023

Har oppdatert kunnskapsgrunnlaget om lakselus og påvirkning på vill laksefisk. Sjø med oppdrettsanlegg, fjell i bakgrunnen, snø og dunkelt lys.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk

27.11.2023

Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus.En torsk i havet. Torsken svømmer nær havbunnen, rett over noen steiner som er dekket av sjøanemoner og andre bunnarter.

Ingen store klimaeffektar på kvikksølvnivået i skrei

24.11.2023

Høgare havtemperaturar fører ikkje til høgare kvikksølvkonsentrasjonar i nordaustarktisk torsk, syner ny gransking.Liten og mørkegrå sel ligger på land og kikker inn i kameraet med store øyne

Faren for at steinkobber blir fanget av fiskegarn er størst ved Hitra og Frøya om sommeren

23.11.2023

Ny modell viser hvor og når det er størst risiko for at steinkobber blir tatt av garn langs norskekysten.mann i arbeidsklær med laks på brett foran seg

Perlesnormanet har skada oppdrettsfisk fleire stadar

22.11.2023

Havforskingsinstituttet har måtte avlive eigen fisk grunna dyrevelferden etter manet-åtak på sjøanlegget i Austevoll. Kart over kystområde med røde linjer som viser hvor prosjektet vil foregå

Innseiling Borg havn: HI fraråder mudring i kysttorskens gytetid

21.11.2023

Havforskningsinstituttet (HI) mener kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. Bergnebb som svømmer

Større minstemål skal hindre leppefisk i å rømme fra oppdrettsnøter

21.11.2023

Forskerne anbefaler nye minstemål for bergnebb og grønngylt.Snøkrabber på nettinggulv i en teine under vann.

Hvordan kan snøkrabbefisket bli mer miljø- og ressursvennlig?

20.11.2023

I flere år har forskere testet mulige løsninger for økt effektivitet og forbedret seleksjon og velferd.Oppdrettsanlegg med en liten lettbåt ved siden av.

Enda mer treffsikre modeller skal bedre dyrevelferd og redusere smitte

17.11.2023

Modeller forteller hvordan sykdom og parasitter kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. Nå går forskere fra de store norske forskningsmiljøene sammen for å gjøre treffsikkerheten til modellene enda bedre.en skål med iskrem foran en torsk

Fant jod i iskrem

16.11.2023

Men det betyr ikke at du bør droppe torsken til fordel for vaniljeisen.Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten ser ut som ei glitterremse

Slik kan perlesnormanet påverke oppdrettsfisk

15.11.2023

Kolonimaneten kan dele seg i små bitar og såleis trenge inn i merdar.
Flatøsters på bunn

Østers fra Rogaland kan brukes for å hjelpe syke skjell i Europa

13.11.2023

Men da trenger vi å vite mer om hvordan det står til med bestandene.Foto av en rognkjeks som er en litt oval fisk. Den svømmer rett over havbunnen.

Anbefaler kvote på 400 tonn rå rogn

10.11.2023

Fiskepresset på rognkjeks er fremdeles lavt og bestanden holder seg stabil.kollasj med tre bilder: foto av kvinne som undersøker pukkellaks, foto av 12 pukkellakser som ligger på en brygge, og nærfoto av en lakselus på en laksehale

Fant lus også på pukkellaks

07.11.2023

Forskerne registrerte både lakselus og skottelus på den invaderende stillehavslaksen under sommerens lakselusovervåkning.Kvinne smiler til kamera, står foran plakat

Den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske

07.11.2023

7.-8. november arrangerte HI med flere den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske i Arendal. Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten er ei lang remse, med mange korte trådar.

Sett perlesnormanet? Registrer funnet ditt her

03.11.2023

Kolonimaneten kan føre til skadar på fisk.To torsker som svømmer rett over havbunnen.

Nye målingar av framandstoff i sjømat frå fjordar og hamner

02.11.2023

HI har undersøkt framandstoff i kysttorsk, brosme og taskekrabbe frå Bergen, Kragerø, Grenland og Ålesund.Tre kongekrabber ligger på en benk

Anbefaler nedgang i kvoten på kongekrabbe

01.11.2023

Årets kongekrabbetokt avdekket betydelig nedgang i bestanden. HI anbefaler derfor at kvoten i 2024 ikke overstiger 966 tonn.