Gå til hovedinnhold

Dialogmøte for forskere, forvaltere og brukere av kysten i nord

fjord i nord arrangementbilde
Dato 22. april 2020 - 23. april 2020 11:00 - 17:00
Sted Framsenteret, Tromsø

Havforskningsinstituttet skal bidra med kunnskap som kan sikre rene og rike hav inn i evigheten – også langs kysten og i fjordene. 

Dette betyr bærekraftig og ren sjømat på tallerkenen, høstbare bestander av fisk og skalldyr, og et yrende plante- og dyreliv langs hele kysten. Vi inviterer derfor til møte om økosystembasert forvaltning av kyst og fjord i nord (FiN). 

I Nord-Norge blir det stadig flere aktører i kystsonen og i fjordene. Vi ser at det nå er politisk vilje til at oppdrettsnæringa skal vokse i nord. Turistfisket øker, og det samme gjør båttrafikken ved hval-, nordlys- og fjordsafarier. Noen steder er det startet gruvedrift. Dermed øker den samlete belastningen på kystsonen og fjordene i nord.

Vi er opptatt av kunnskapsgrunnlaget og hvordan vi kan sammenfatte god nok kunnskap om økosystemet og dets verdi, som grunnlag for en helhetlig og fremtidsrettet forvaltning av kysten? Hva menes med økosystembasert forvaltning? Er kunnskapen om kystsonen og fjordene i nord lett tilgjengelig for forvaltningen på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig sektornivå? Er beslutningsgrunnlaget godt nok når det kommer til sameksistens og samlet belastning av aktivitetene på kysten og i fjordene?

Dette ønsker vi å drøfte under møtet i Tromsø 22.-23. april 2020.

Vi ønsker velkommen til to dagers dialog mellom forskere, forvaltere og brukere av kysten og fjordene våre i nord.


Påmelding (her) innen 17. april.


Program:

Onsdag 22 April

11.00-12.00: Lunsj på Framsenter kantinen

12.00 -13.00: Åpning av FiN2020

13.00-14:00: Sesjon 1 - Resurser og kystbestander i et økosystemperspektiv (ledet av Jan Atle Knutsen)

14:00-14:30: Debatt om kunnskapsgrunnlaget og forvaltning av kystbestandene i et økosystemperspektiv

14:30-15.00: Pause

15.00-16:30: Sesjon 2 – Samla miljøeffekter fra menneskelige aktiviteter og sameksistens (ledet av Pål Arne Bjørn)

16:30-17:00: Debatt om for eksempel sameksistens

19:00: Invitert middag i Tromsø sentrum

Torsdag 23 April

08.00-09:30: Frokost, mingling og studentpostere

09:30-11:30: Sesjon 3 – Omforent vurdering av økosystemet og forvaltningsverktøy (ledet av Frode Vikebø)

11:30-12:00: Debatt om vi egentlig forstår hva Økosystembasert forvaltning er – hvem spiller hvilke roller

12:00-13:00: Lunsj

13.00-14:30: Sesjon 4 – Kartlegging og overvåkning og kommunikasjon med forvaltning og lokale brukere (ledet av Lis Jørgensen)

14:30-15:00: Debatt om økosystem-data tilgjengelighet og kontakt mellom forskere og brukere

15:00-15:15: Avsluttende konklusjon.

15:15-17:00: mingling og UiT Studentpostere/presentasjoner