Havforskning i utviklingsland

Bernardino og Kjell klar for Nansen-tokt.jpg

Bernardino og Kjell klar for Nansen-tokt.

Gruppen skal videreutvikle kompetanse, kapasitet og systemer for havforskning i land som er i utvikling. Vi skaffer fram kunnskap om fiskebestander, havets miljø og tilstanden til tropiske økosystemer i nært samarbeid med myndigheter og fagpersoner i en rekke land i Afrika og Asia. Hovedformålet er å etablere kunnskap som grunnlag for god forvaltning.  

I gruppen er vi seks forskere, seks teknikere/ingeniører og fire rådgivere som alle har kjernekompetanse på overføring av kunnskap og metoder for forvaltningsrelatert forskning til land som er i utvikling.

Hovedverktøyet vårt er forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen. Fartøyet gjennomfører tokt i utviklingsland under felles planlegging gjennom FAO og HI. Toktene utføres som økosystemundersøkelser, med hovedvekt på mengdemåling av fisk. Vi arbeider også bilateralt med utvalgte land i Afrika, Mellom-Amerika og i Asia.