Gå til hovedinnhold

Forskning

Havforskingsinstituttet forskar på alt frå sjømaten vi et til dei minste detaljane i dei marine økosystema. Vi bruker også store ressursar på akvakulturforsking og utvikling av ny teknologi. Fartøy, laboratorium og stasjonar blir nytta til å samle inn data som dannar grunnlag for forsking og vitskaplege råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Modeller og modellering

Modeller gir en forenklet beskrivelse av virkeligheten, og brukes til å skaffe utfyllende informasjon i kombinasjon med observasjoner. Modeller kan dessuten brukes til å beskrive noe som er vanskelig eller umulig å måle direkte. Ved Havforskningsinstituttet er modeller viktige for å forstå havstrømmene, fiskebestander, havbruk, lakselus eller økosystemer.

Forskningsdata

Havforskingsinstituttet samlar kontinuerleg inn store datamengder frå alle norske havområde. Data blir samla inn både med våre eigne og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målingar, glidere med meir. 

Søk i databasen til NMDC

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Publikasjoner fra Cristin

Effects of the sea lice chemotherapeutant, emamectin benzoate, on metabolism and behaviour of the sea-pen Pennatula phosphorea.

Taormina, Bastien; Lux, Rosa Helena Escobar; Legrand, Erwann; Parsons, Aoife Elizabeth; Kutti, Tina; Husa, Vivian; Hannisdal, Rita; Samuelsen, Ole; Agnalt, Ann-Lisbeth. 2024, Marine Pollution Bulletin.

Les mer i Cristin

Host associated genotypes in the family Branchiomonaceae with proposal of Ca. Branchiomonas mykissicola n. sp. from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

Mjølnerød, Even Bysveen; Lillebostad, Siri Marie; Lagadec, Erwan; Plarre, Heidrun; Moore, Lindsey; Trösse, Christiane; Nylund, Are. 2024, Aquaculture.

Les mer i Cristin

The ontogeny of lymphoid organs and IgM+ B-cells in ballan wrasse (Labrus bergylta) reveals a potential site for extrarenal B-cell lymphopoiesis: The pancreas.

Etayo, Angela; Bjørgen, Håvard; Koppang, Erling Olaf; Lie, Kai Kristoffer; Bjelland, Reidun Marie; Hordvik, Ivar; Øvergård, Aina-Cathrine; Sæle, Øystein. 2024, Fish and Shellfish Immunology.

Les mer i Cristin

Lophelia reefs off North and West Africa–Comparing environment and health.

Buhl-Mortensen, Lene; Houssa, R.; M’bengue, B.; Nyadjro, E.S.; Cervantes, D.; Idrissi, M.; Mahu, E.; Dia, A.S.; Olsen, M.; Mas, C. mfl.. 2024, Marine Biology.

Les mer i Cristin

Varying temporal trends in the levels of six groups of legacy persistent organic pollutants (POPs) in liver of three gadoid species from the North Sea.

Boitsov, Stepan; Frantzen, Sylvia; Bruvold, Are Sæle; Grøsvik, Bjørn Einar. 2024, Chemosphere.

Les mer i Cristin