Gå til hovedinnhold

Norsk marint datasenter (NMD)

Morgenstemning Grimstad Foto ØPaulsen

Morgenstemning i Grimstad. Foto: Øystein Paulsen

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

Gruppens hovedoppgaver er å:

 • samle, kvalitetssikre og lagre alle marine miljø- og fiskedata
 • gjøre dataene tilgjengelig for forskning

Satsingsområder

Oppgaver ved Norsk Marint Datasenter (NMD) kan deles inn i tre aktivitetsområder:
operasjonell datahåndtering, fremstilling av dataprodukter og datalagring.

Operasjonell datahåndtering

 • operasjonelle forskningsdata.
 • kontinuerlige data/tidsserier.
 • kringinformasjon (informasjon om tokt).
 • programvareutvikling.

Fremstilling av dataprodukter

 • referansedata (kringinformasjon).
 • utarbeide nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer.
 • delta i internasjonale nettverk og forskningsprosjekt.
 • Norge digitalt.

Datalagring

 • tilrettelegging, kvalitetssikring og bearbeiding av forskningsdata.
 • innlegging av data i instituttets forskningsdatabase TINDOR.
 • datautlevering.
 • funksjon som datasenter

Mål

Norsk Marint Datasenter (NMD) skal bygges opp til å bli et operasjonelt service- og kompetansesenter for profesjonell håndtering av marine data og dataprodukter.

NMD skal:

 • fremskaffe og visualisere dataprodukter for norsk havforskning og deres internasjonale samarbeidspartnere.
 • videreutvikle effektive og sikre rutiner for lagring, kvalitetssikring, søk og formidling av marine data.
 • være et knutepunkt for søk etter marin datainformasjon.