Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (28)

Rapport fra havforskningen 2023-11

Delousing Efficacy and Physiological Impacts on Atlantic Salmon of Freshwater and Hyposaline Bath Treatments

24.03.2023
Cameron Thompson, Angelico Madaro, Frode Oppedal, Lars Helge Stien og Samantha Bui (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-19

Genetiske analyser av aure i Gloppenelva

24.03.2023
Maria Quintela Sanchez (HI), Harald Sægrov Rådgivende Biologer, Geir Dahle, Kevin Glover og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-17

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem

16.03.2023
Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud (IMR), Joël Durant (UiO), Tone Falkenhaug (IMR), Per Fauchald (NINA), Anders Martin Frugård Opdal (UiB), Sissel Jentoft (UiO), Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Jones, Cecilie Kvamme (IMR), Gabriella Ljungström (UiB), Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik and Gro van der Meeren (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-18

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem - Appendices

16.03.2023
Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud (IMR), Joël Durant (UiO), Tone Falkenhaug (IMR), Per Fauchald (NINA), Anders Martin Frugård Opdal (UiB), Sissel Jentoft (UiO), Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Jones, Cecilie Kvamme (IMR), Gabriella Ljungström (UiB), Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik and Gro van der Meeren (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-16

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the Norwegian Sea Pelagic Ecosystem

16.03.2023
Per Arneberg, Anna Siwertsson, Berengere Husson, Knut Yngve Børsheim (IMR), Per Fauchald (NINA), Solfrid Sætre Hjøllo, Åge Høines, Elizabeth Jones, Webjørn Melle, Leif Nøttestad, Benjamin Planque, Øystein Skagseth, Aril Slotte, Hiroko Kato Solvang and Erling Kåre Stenevik (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-14

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems

16.03.2023
Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann (IMR), Philipp Assmy (NPI), Magnus Aune (APN), Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim (IMR), Sabine Cochrane (APN), Malin Daase (UiT), Per Fauchald (NINA), André Frainer (NINA), Agneta Fransson (NPI), Haakon Hop (NPI), Hannes Höffle (IMR), Sebastian Gerland (NPI), Randi Ingvaldsen (IMR), Sissel Jentoft (UiO), Kit M. Kovacs (NPI), Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind (IMR), Christian Lydersen (NPI), Olga Pavlova (NPI), Laurene Peuchet (UiT), Raul Primicerio (IMR), Paul E. Renaud (APN), Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro van der Meeren (IMR), Paul Wassmann (UiT) and Nils Øien (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-15

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems - Appendices

16.03.2023
Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann (IMR), Philipp Assmy (NPI), Magnus Aune (APN), Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim (IMR), Sabine Cochrane (APN), Malin Daase (UiT), Per Fauchald (NINA), André Frainer (NINA), Agneta Fransson (NPI), Haakon Hop (NPI), Hannes Höffle (IMR), Sebastian Gerland (NPI), Randi Ingvaldsen (IMR), Sissel Jentoft (UiO), Kit M. Kovacs (NPI), Deanna Marie Leonard (IMR), Sigrid Lind (IMR), Christian Lydersen (NPI), Olga Pavlova (NPI), Laurene Peuchet (UiT), Raul Primicerio (IMR), Paul E. Renaud (APN), Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro van der Meeren (IMR), Paul Wassmann (UiT) and Nils Øien (IMR)
Toktrapport 2023-4

SpawnSeis MV exposure experiment - Survey Report

14.03.2023
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Kate McQueen, Erik Schuster (HI), Petter H. Kvadsheim (FFI), Kari Wegger Ektvedt (FFI), Håkon Aune (Sherwater GeoServices) og Robert Laws (Havakustik Ltd)
Toktrapport 2023-3

CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification

09.03.2023
Nils Olav Handegard, Maria Tenningen (IMR), Leif Bildøy (KM), Jon Even Corneliussen (KM), Kameran Esmail (KM), Jens Heinsdorf (KM), Babak Khodabandeloo, Rolf Korneliussen, Rokas Kubilius, Liz Beate Kolstad Kvalvik (IMR), Eirik Svoren Osborg (Scantrol DV), Ahmed Pala (UiB), Geir Pedersen, Shale Pettit Rosen, Jostein Saltskår, Erik Schuster (IMR), Ingrid Ulset (NR) and Taraneh Westergerling (UiB)
Toktrapport 2023-1

Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery

09.03.2023
Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Olafur Arnar Ingolfsson (IMR) and Dagfinn Lilleng and Hermann Pettersen (Norwegian Fisheries Directorate); Bjørn Foss (Jatronic AS) and Alexander Hals (FossTech AS).
IMR-PINRO 2023-3

Barents Sea Shrimp - stock assessment report 2022/23

08.03.2023
Carsten Hvingel and Fabian Zimmermann (IMR)
IMR-PINRO 2023-2

Advice on fishing opportunities for Barents Sea shrimp in 2023

08.03.2023
Carsten Hvingel and Fabian Zimmermann (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-13

Rapport fra høstundersøkelsene med strandnot i indre og ytre Oslofjord 2022

07.03.2023
Sigurd Heiberg Espeland og Halvor Knutsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-12

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2023

02.03.2023
Espen Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-10

Observed and expected future impacts of climate change on marine environment and ecosystems in the Nordic region

28.02.2023
Geir Ottersen, Knut Yngve Børsheim (IMR), Lars Arneborg (SMHI), Marie Maar (AaU), Vibe Schourup-Kristensen (AaU), Elin Almroth Rosell (SMHI) and Magnus Hieronymus (SMHI)
Rapport fra havforskningen 2023-8

Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat

27.02.2023
Åge Høines, Justine Diaz, Lise Heggebakken, Lea Marie Hellenbrecht, Espen Johnsen, Cecilie Kvamme, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Georg Skaret, Erling Kåre Stenevik, Bjørn Vidar Svendsen, Susanne Tonheim og Håkon Otterå (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-9

Teinefiske etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Norge

23.02.2023
Kristina Haugland (Universitetet i Bergen), Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann og Hans Kristian Strand (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-7

Ecosystem response to darkening of the coastal zone – food web implications

17.02.2023
Gayantonia Franze, Lars-Johan Naustvoll and Tone Falkenhaug (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-3

Transport av plast fra land til hav

10.02.2023
Lene Buhl-Mortensen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-6

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

07.02.2023
Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Monica F. Solberg (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-5

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Monica F. Solberg, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola H. Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA) og Sten Karlsson (NINA)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-4

Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Ørjan Karlsen, Sussie Dalvin, Anne Dagrun Sandvik og Rosa Maria Serra-Llinares (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-2

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

01.02.2023
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Guosong Zhang, Tina Kutti, Caroline Durif, Geir Pedersen, Henning Wehde (HI) og Endre Grimsbø (UiT - Norges arktiske universitet)
Rapport fra havforskningen 2023-1

Effekter av bunntråling

31.01.2023
Svein Løkkeborg, Kjell Bakkeplass (HI), Markus Diesing (Norges Geologiske Undersøkelse), Harald Gjøsæter, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Carsten Hvingel, Lis lindal Jørgensen, Even Moland, Kjell Magnus Norderhaug og Samuel Rastrick (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-50

Kunnskapsstøtte om miljøeffekter av kobber

26.01.2023
Bjørn Einar Grøsvik, Dawit Berhe Ghebretnsae, Stein Mortensen og Pål Næverlid Sævik (HI)
IMR-PINRO 2023-1

Fish investigations in the Barents Sea Winter 2022

17.01.2023
Johanna Fall, Thomas de Lange Wenneck, Bjarte Bogstad, Edvin Fuglebakk, Jane Aanestad Godiksen, Åge Høines, Knut Korsbrekke, Malin Lie Skage, Arved Staby, Caroline Aas Tranang, Kristin Windsland (IMR), Alexey A. Russkikh (PINRO) and Sergey Kharlin (PINRO)
Toktrapport 2022-15

Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development

09.01.2023
Karen de Jong, Kate McQueen, Nils Roar Hareide, Maria Tenningen, Gavin John Macaulay (HI), Markus A. Majaneva og the Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Rapport fra havforskningen 2022-49

Søppelforekomster på havbunn i kyst: Et pilot-prosjekt

03.01.2023
Lene Buhl-Mortensen (HI) og Pål Buhl-Mortensen