Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (9)

Rapport fra havforskningen 2021-6

Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N

17.02.2021
Asgeir Aglen, Johanna Fall, Harald Gjøsæter and Arved Staby (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-8

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

09.02.2021
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-7

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

09.02.2021
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-5

Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2020

03.02.2021
Ingrid Askeland Johnsen og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-3

Døde og strandete krepsdyr

01.02.2021
Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard og Patrick-Andre Korneliussen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-4

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

27.01.2021
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Tina Kutti, Guosong Zhang, Henning Wehde (HI), Endre Grimsbø, UiT og Norges arktiske universitet
Rapport fra havforskningen 2021-1

Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark

20.01.2021
Alf Ring Kleiven, Susanna Huneide Thorbjørnsen (HI) og Tord Aslaksen (Green Bay AS)
Rapport fra havforskningen 2021-2

Krafttak for kysttorsken

18.01.2021
Even Moland, Ann-Elin Synnes, Lars-Johan Naustvoll, Carla Freitas Brandt, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Martin Biuw, Per Erik Jorde, Halvor Knutsen, Geir Dahle, Anders Jelmert, Sebastian Bosgraaf, Esben Moland Olsen (HI), Anne Deininger (NIVA) og Atle Haga (Viken)
Fisken og havet 2021-1

Estimering av utkast i norsk kystfiske med garn

13.01.2021
Hilde Sofie Fantoft Berg og Kjell Nedreaas (HI)