Gå til hovedinnhold

Oljeutslipp kan gi varig skade på våre marine økosystemer


Slide4 Vesteraalen sjark

Sjark på tur inn til fiskemottaket på Stø i Vesterålen. Arkivfoto: Jan Magne Y. Hanssen/HI

Fotograf: Jan Magne Y. Hanssen/HI

Et større oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen kan føre til varige endringer i økosystemene i Norskehavet og Barentshavet. Det viser en ny studie fra HI. 

Forskerne har brukt en avansert datamodell for å simulere hvilke konsekvenser et stort oljeutslipp vil ha.

Modellen inkluderte hele økosystemet - alt fra fiskeriene til sollyset ble tatt med. 

– Vi har sett på hva som skjer dersom en alvorlig hendelse fører til akutt dødelighet på fisk, forteller forskningssjef Erik Olsen.

– En slik hendelse kan for eksempel være et større oljeutslipp. 

Oljeutslipp gir skader minst 50 år frem i tid 

Forskerne har sett på hvordan økosystemet ville bli påvirket dersom 10, 50 eller 90 prosent av yngelen til torsk, sild og hyse brått skulle dø. 

– Det realistiske er at mellom 10 og 15 prosent av torskeyngelen vil dø i et oljeutslipp i norsk farvann. Men vi vet også at hyse og sild er enda mer sårbare for olje enn hva torsken er, og derfor undersøkte vi også hva som skjedde med en dødelighet på hele 90 prosent, forteller Olsen.  

Resultatet overrasket forskerne: For uansett om man brukte en dødelighet på 90 eller bare 10 prosent, så fikk økosystemet varige skader etterpå. 

– Frem til nå har man antatt at et oljeutslipp ville ha en forbigående effekt, og at økosystemet ville gå tilbake til en normaltilstand etter 10-15 år, sier Olsen. 

– Våre funn viser tvert imot at økosystemet fortsatt vil være påvirket 50 år etter et oljeutslipp. Vi ser tydelige effekter på både enkeltarter og artssamfunn, og vi ser at fiskeriene endres.  

Økosystemet vil fortsatt være påvirket 50 år etter et oljeutslipp, viser den nye forskningsartikkelen. Illustrasjonsfoto: Erik Olsen/HI 

Rammer sild ekstra hardt 

Forskerne simulerte flere ulike scenarioer, men uansett hvilket de brukte, så ble rekrutteringen til bestandene av hyse og sild sterkt påvirket.

Hysen reagerte kaotisk, med store svingninger opp og ned fra år til år, mens silden reagerte konsekvent negativt. 

– Vi så at torskebestanden kunne ta seg opp igjen noen år etter en episode med akutt dødelighet, men sildebestanden falt og klarte ikke ta seg opp igjen, selv etter tiår, sier Erik Olsen. 

Skadene på økosystemet var størst de fem første årene etter hendelsen. Men effekten kunne måles selv etter femti år i modellkjøringen. 

– Viser viktigheten av å være føre-var 

– Når vi ser hvor langvarige, negative konsekvenser en slik hendelse kan ha i et økosystem, så viser det med all tydelighet hvor viktig det er å være føre-var, mener forskningssjefen. 

– I norsk kontekst, så er dette et eksempel på at Havforskningsinstituttets råd om å ikke åpne opp sentrale og sårbare marine områder for oljeaktiviteter, som Lofoten - Vesterålen, bør lyttes til. 

Referanse

Olsen, Erik, Cecilie Hansen Eide, Ina Nilsen, Holly Ann Perryman, and Frode Vikebø. "Ecological effects and ecosystem shifts caused by mass mortality events on early life stages of fish." Frontiers in Marine Science 6 (2019): 669.
LENKE: https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00669