Gå til hovedinnhold

Diskuterer sjømat før FN-toppmøte


Sortering av fangst ombord på Dr. Fridtjof Nansen.

Sortering av fangst om bord på  «Dr. Fridtjof Nansen» på tokt langs kysten av Nordvest-Afrika. 

Fotograf: Reidar Toresen/ Havforskningsinstituttet

Hvordan kan sjømat bidra til bærekraftig og trygg mat til alle? Det er ett av temaene når det globale nettverket for matsikkerhet møtes denne uken.

Webinaret er det første av tre møter i nettverket, og er en del av forberedelsene til FNs mattoppmøte i New York i september.

Hvordan sjømat kan bidra til at flere får tilgang på bærekraftig og trygg mat er et av de viktige temaene som tas opp, og både HI-direktør Sissel Rogne, fiskeriministeren samt flere andre skal ha innlegg om temaet.

– Havet er på alles lepper – og i den sammenheng er mat og helse også sentrale tema. Vi må gjøre et krafttak for at flere skal forstå hvor verdifullt havet er som et sunt, mangfoldig og ikke minst bærekraftig spiskammers, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Sjømat kan bidra til at de fattigste har nok mat

I dag er det over 800 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang til nok mat. Omtrent 2 milliarder mennesker lider av skjult sult, det vil si at de har et kosthold med for lite mikronæringsstoffer slik som for eksempel jod, vitamin A, sink og jern.

For å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult innen 2030 har sjømat en sentral rolle, og FN har erklært 2021 som starten for FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling.

–  Samtidig er vi også inne i FNs tiår for ernæring, og et viktig mål i det globale nettverket er å kunne se de to tiårene under ett, sier forsker Maria Wik Markhus, som er en av HIs representanter i nettverket.

Et globalt handlingsnettverk for mat

I 2018 opprettet regjeringen handlingsnettverket: Global Action Network – Food from the Oceans and Inland Waters for Food Security and Nutrition. Nettverket mobiliserer tiltak for å få akvatisk mat inkludert som en viktig matkilde for å oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring.

Havforskningsinstituttet fikk oppdraget å lede sekretariatet til nettverket, og bidra med kunnskap på hvordan sjømat fra verdenshavene kan bidra til verdens matproduksjon.

Havforskningsdirektøren er opptatt av å fokusere på løsninger for økt bruk av sjømat – som er tilpasset de enkelte land og regioner.

– Vi må angripe problemene forskjellig i nord og i sør for å få gode og raskere løsninger for hav og helse. I vår del av verden snakker vi om bærekraftige fiskerier og havbruk, mens i sør handler det i større grad om tilgjengelighet. Hvordan skal vi for eksempel få til velfungerende sjømatmarkeder med matvarer som faktisk blir spist?

HI bidrar med viktig kunnskap

En del av Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag er å bidra med kunnskap og råd om sjømatens betydning i et ernæringsperspektiv, både nasjonalt og globalt. 

Gjennom Nansenprogrammet kartlegger også HI hva sjømaten inneholder i global sammenheng. Blant annet har HI-forskere dokumentert at afrikansk fisk er rik på mange viktige næringsstoffer, og at det samme gjelder prosessert fisk på fiskemarked

HIs kunnskap og forskning er viktige bidrag inn i nettverket.

Les mer om nettverket og programmet her: About the network - Sustainable Food from the Oceans and Inland Waters for Food Security and Nutrition (regjeringen.no).