Gå til hovedinnhold

Sjømat kan bidra til at de fattigste har nok næringsrik mat


Skjermbilde 2020 12 18 kl

Småfisk som ansjos og sardiner inneholder mange viktige næringsstoffer, og regnes mange steder som fattigmannskost. Bildet er fra Ghana der mesteparten av fisken på fiskemarkedene blir fisket av småbåter. 

Fotograf: Astrid Elise Hasselberg/ Havforskningsinstituttet

For å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult innen 2030 har sjømat en sentral rolle. ⁠⁠–⁠ Det er derfor ekstra viktig at sjømaten løftes fram og inkluderes i matstrategier, sier forsker Marian Kjellevold.

I dag er det over 800 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang til nok mat. Omtrent 2 milliarder mennesker lider av skjult sult, det vil si at de har et kosthold med for lite mikronæringsstoffer slik som for eksempel jod, vitamin A, sink og jern.

En slik mangel på viktige næringsstoffer er ikke alltid synlig, og blir derfor kalt skjult sult. Små barn er ekstra sårbare for skjult sult, og det kan føre til at de får redusert fysisk og intellektuell utvikling.

I lav- og mellominntektsland i Afrika og Asia er ofte strategiene til myndighetene å gi supplement eller å berike vegetabilske matvarer som brød eller kornprodukter, for å sikre at befolkningen får nok mikronæringsstoffer.

– Vi har resultater som viser at små fisk som spises hele har en unik sammensetning av de viktige mikronæringsstoffene, sier forsker Marian Kjellevold.

Mat i stedet for tilskudd

Hun mener derfor det er ekstra viktig at denne fisken løftes fram som mat og inkluderes i matstrategier. For de fattigste kan dette være den beste måten å sikre at de får i seg nok næringsstoffer.

En annen viktig fordel med å innta mineraler i form av fisk er at animalsk mat også bedrer opptaket av jern og sink fra vegetabilsk mat, som for eksempel kornprodukter.

– Det kan sammenlignes med at man skal ta jerntilskudd sammen med vitamin C, for at kroppen skal ta jernet bedre opp, forklarer forskeren.

Småfisk som spises hel er vitamin- og mineralbomber

I år er starten på FNs internasjonale havtiår. I forbindelse med havtiåret lanserte nylig Havpanelet en rapport som blant annet peker på det store potensialet som ligger i havet som matfat for hele verden.

Gjennom Nansenprogrammet har forskere ved HI dokumentert innholdet av både næringsstoffer og fremmedstoffer i sjømat i forskjellige utviklingsland.

– Felles for landene er at sjømat som spises hel, som sardiner og ansjos, er spesielt næringsrik, sier Kjellevold.

Analyser fra Sri Lanka viser for eksempel at det er stor forskjell på næringsinnholdet i liten fisk som spises hel, og næringsinnholdet i stor fisk hvor bare fileten vanligvis spises. Så lite som 30 gram fisk om dagen for disse artene, som er en typisk porsjonsstørrelse i Sri Lanka, kan dekke befolkningens dagsbehov.

Ansjos fisket på tokt med  «Dr. Fridtjof Nansen» i 2017. Foto: Annbjørg Bøkevoll/HI

Mye vitamin A i fiskeøyne

Både sardiner og ansjos er arter som ofte tilberedes og spises hele i flere afrikanske land. Resultater viser at hele sardiner inneholdt 20 ganger mer vitamin A enn fileten fra andre arter.

– Det er nok fordi vitamin A sitter i øyet og i leveren. Når fisken spises hel med bein, hode og innvoller, vil dette også føre til mer næringsstoffer, sier forsker Inger Aakre.

Hel sardin og ansjos inneholdt også tre ganger så mye jern og kalsium.

– Både mangel på vitamin A og jernmangel er utbredt på verdensbasis, og blant de vanligste årsakene til mangelsykdommer, sier Aakre.

Figuren viser noen av de mest næringsrike helfisk-prøvene fra Nordvest-Afrika, Ghana, Sri Lanka og Bangladesh samt laksefilet fra Norge. Figuren illustrerer hvor mye 100 gram av de nevnte artene bidrar til anbefalt inntak for vitamin A, sink, jern og jod. Alle prøvene er arter som er vanlig å spise.

Næringsinnholdet bevares ved prosessering

HI-forskerne gjør også feltarbeid på land i Afrika og Asia for å dokumentere hva prosessert fisk som selges på de lokale fiskemarkedene inneholder.

I Ghana, for eksempel, er den prosesserte fisken enten røykt, saltet eller soltørket, for å kunne lagres og transporteres rundt i landet uten å være avhengig av kjøling.

– Resultatene våre viser at også denne fisken er rik på mikronæringsstoffer som omega-3 vitamin A og B12, sier Kjellevold.

Fisk som er røykt, soltørket eller saltet er også rik på viktige næringsstoffer. Foto: Astrid Elise Hasselberg/HI

Havet som bærekraftig matfat

– Matsystemet vårt truer både jodens helse og vår helse, og for å få en bærekraftig matproduksjon som bidrar til optimal helse må matsystemet endres, sier Kjellevold.

EAT-Lancet commisjonen konkluderte i 2019 med at store endringer må til for at vi skal få et matsystem som både er bra for helsen vår og for kloden. Noen av de foreslåtte endringene var å redusere inntaket av rødt kjøtt, spise hovedsakelig plantebasert mat og holde sjømatinntaket på lavt til moderat.

– Et slikt kosthold vil ikke de fattigste ha råd til. Derfor er det ekstra viktig å dokumentere næringsinnhold i mat som er tilgjengelig lokalt for de fattigste, sier Kjellevold.

Småfisk er ofte billig, og lett tilgjengelig for de fleste. Foto: Marian Kjellevold/HI

Fisk må inkluderes

FNs bærekraftsmål nummer to er å utrydde sult. Og sjømat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for riktig og nok næring til en økende verdensbefolkning.

– Mat fra havet er generelt lite synlig i FNs bærekraftsmål om å bekjempe sult. Det snakkes ofte kun om landbasert mat, mens denne fisken vi har undersøkt er som en gavepakke fra havet, full av næringsstoffer, sier Kjellevold.

Hun forteller at en del av småfisken selges ofte billig i små kvanta på markeder, og regnes flere steder som fattigmannskost.

– Nettopp derfor kan det være overkommelig for mange å få tak i denne maten.

– Verdens matsituasjon er kompleks og det er ingen enkle løsninger. Men, vi har et uutnyttet potensial i små fisk og denne ressursen er unik fordi den allerede er tilgjengelige for de fattigste, sier Kjellevold.

Referanser

Aakre, I., Bøkevoll, A., Chaira, J., Bouthir, F. Z., Frantzen, S., Kausland, A., & Kjellevold, M. (2020). Variation in Nutrient Composition of Seafood from North West Africa: Implications for Food and Nutrition Security. Foods, 9(10), 1516. Lenke: https://doi.org/10.3390/foods9101516

Reksten, A. M., Somasundaram, T., Kjellevold, M., Nordhagen, A., Bøkevoll, A., Pincus, L. M., ... & Aakre, I. (2020). Nutrient composition of 19 fish species from Sri Lanka and potential contribution to food and nutrition security. Journal of Food Composition and Analysis, 103508. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.jfca.2020.103508

Nordhagen, A., Rizwan, A. A. M., Aakre, I., Moxness Reksten, A., Pincus, L. M., Bøkevoll, A., ... & Kjellevold, M. (2020). Nutrient Composition of Demersal, Pelagic, and Mesopelagic Fish Species Sampled Off the Coast of Bangladesh and Their Potential Contribution to Food and Nutrition Security—The EAF-Nansen Programme. Foods, 9(6), 730. Lenke: https://doi.org/10.3390/foods9060730

Hasselberg, A. E., Wessels, L., Aakre, I., Reich, F., Atter, A., Steiner-Asiedu, M., ... & Kjellevold, M. (2020). Composition of nutrients, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons and microbiological quality in processed small indigenous fish species from Ghana: Implications for food security. Plos one, 15(11), e0242086. Lenke: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242086