Gå til hovedinnhold

Havforsker Mari er nytt medlem i akademi for talentfulle unge forskere


Portrett av Mari Myksvoll

HI-forsker Mari Myksvoll gleder seg til å være med i Akademiet for yngre forskere.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Hun har gjort seg bemerket med sin forskning på kyststrømmer og miljøeffekter av fiskeoppdrett.

Mari Myksvoll er oseanograf – eller «havets meteorolog». Hun forsker på miljøet i norske fjorder, altså hvordan havstrømmer, saltholdighet og temperatur varierer og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet og klimaendringer.

Fjordene brukes til både oppdrett, gruvedumping, turisme, fritidsaktiviteter og utvikling av fornybar energi. HI-forskeren er ekspert på miljøeffekter av havbruk.

Nå blir hun tatt opp i Akademiet for yngre forskere, en plattform for unge forskere som har markert seg innenfor sitt fagfelt.

– Det er veldig stas å bli akseptert som medlem, og jeg ser frem til å sette fokus på unge forskeres arbeidsvilkår og være med å videreutvikle forskningsformidlingen, sier Myksvoll.

Startet med en interesse for havet

Hennes vei til å bli havforsker startet med en interesse for havet, og fysikken som påvirker biologien fra de minste plankton til sjøfugl på toppen av næringskjeden.

Som oseanograf jobber Myksvoll med avanserte strømmodeller. Modellene er ganske lik de modellene som gir oss værmeldinger, og gir verdifull kunnskap om hvordan det står til med miljøforholdene langs kysten og inne i fjordene.

Beregner hvor lakselusa driver

– Lakselusmodellen er et eksempel på en slik «værmelding», den beregner spredningen av lakselus fra oppdrettsanlegg langs hele kysten, forklarer Myksvoll.

Denne modellen er et viktig bidrag til trafikklyssystemet, som Nærings- og fiskeridepartementet bruker for å regulere oppdrettsnæringen. (Les også: Ser inn i fremtiden med lakselusmodellen)

Drar på feltarbeid for å ta prøver

Av og til er Myksvoll også ute i felt for å måle hvordan det står til i havet.

– På feltarbeid gjør vi mye forskjellig. Vi bruker instrumenter for å måle de fysiske egenskapene til vannet, og vi fanger fisk for å telle lus, sier Myksvoll.

Hverdagen består imidlertid mest av å arbeide med data og modeller til forskning og rådgivning innen akvakultur.

Spent på å bli kjent med akademiet

– Jeg gleder meg til å møte andre forskere innenfor mange ulike fagfelt, og utveksle erfaringer som er felles for unge forskere uavhengig av fagfelt. Akademiet har på relativt kort tid etablert seg som en viktig kunnskapsleverandør og talerør for unge forskere, sier Myksvoll.

Akademiet for yngre forskere er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform, og medlemmene må kunne vise til betydelig vitenskapelig arbeid.

I 2020 var Mari medforfatter på rapport om havdata bestilt av det internasjonale Havpanelet: Ny rapport: Vil ha havet på internett