Gå til hovedinnhold

Følg loddegytetoktet her


To kvinner i arbeidstøy tar loddeprøvar på loddegytetokt.

Frøydis Rist (framme) og Justine Diaz tar loddeprøvar på loddegytetoktet.

Fotograf: Georg Skaret / HI

Det to uker lange toktet begynte 28. februar og pågår til 13. mars. Få siste oppdatering fra toktet her.

Mandag 28. februar la fiskefartøyene «Eros» og «Vendla» ut fra Tromsø for å begynne det fjerde loddegytetoktet. «Eros» dekker området fra Andenes til Nordkapp, mens «Vendla» dekker området fra Nordkapp til Varangerfjorden.

Formålet med toktet er å kartlegge den modnende delen av loddebestanden mellom Tromsø og Varangerhalvøya.

Årets loddegytetokt er det første toktet i serien som blir gjennomført i et år hvor det er åpnet for loddefiskeri i Barentshavet.

Her får du siste oppdateringer fra toktet:

Oppdatering mandag 14. mars:

I går avsluttet «Eros» og «Vendla» loddegytetoktet i Tromsø. Selv om forholdene under toktet var varierende, ble dekningen alt i alt god (se figur under). To områder skiller seg ut som hovedområder for loddefordelingen i år. Det er områdene rundt Fugløybanken og Malangsgrunnen i vest, og områdene nord for Varangerhalvøya i øst. I vest hadde lodda trukket nærmere land mot slutten av toktet, og store deler av loda i prøvene var utgytt. Nord for Varangerhalvøya ble de største konsentrasjonene funnet i år, og lodda her var kommet kortere i modningsprosessen enn i vest. Rognprosenten lå på 16-18 prosent i prøvene herfra og utgytt lodde ble i liten grad funnet her.

Nå starter arbeidet med å beregne mengde i område, og vi regner med at resultatene og rapporten vil være klare innen utgangen av neste uke.
   
Vi retter en stor takk til mannskap og toktpersonell på «Eros» og «Vendla», som gjorde en strålende innsats hele veien for å gjøre toktet så godt som mulig!

Kart over kysten av Troms og Finnmark som viser fordeling av lodde.
Fordeling av lodde basert på ekkoloddregistreringer. De laveste registreringene er filtrert bort. De grønne prikkene viser hvor det ble trålt etter lodde.

Oppdatering fredag 11. mars:

I går satte stormen inn og «Eros» i vest la seg i en fjord og brukte anledningen til å kalibrere strøm-måleren. «Vendla»i øst forsatte i helt rolig fart, de er nå nesten ferdig med sin dekning, og i området mellom Nordkyn og Hjelmsøy har det vært registrert lite lodde. «Eros» går nå ut igjen i området utenfor Tromsø hvor det har vært observert mye lodde over en lengre periode. Den første prøven som ble tatt i dag tyder på at en del av hunnlodden i dette området nå er utgytt.  

En mann og en kvinne sorterer store mengder fisk.
Jostein Røttingen (t.v.) og Stine Karslon sorterer fisk på «Eros». (Foto: Hector Pena / HI)

Vestlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 11. mars klokken 10:21:    

 • Posisjon: 70°8'N 17°49'E
 • Akustisk registrering: Spredt lag fra 50-150 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,21 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 11,4 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,8 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 88
 • Modningsstatus: Flest hunner i prøven, de aller fleste utgytt
 • Rognprosent: 0,7

Loddefangst tatt 9. mars klokken 21:33:    

 • Posisjon: 70°26'N 18°59'E
 • Akustisk registrering: Løs stim nær kysten som står i hele vannsøylen
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,01 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,7 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 16,1 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 56
 • Modningsstatus: Flest i stadium 5 av hunner, og stadium 6 av hanner
 • Rognprosent: 21,5

Loddefangst tatt 9. mars klokken 16:26:    

 • Posisjon: 70°33'N 18°53'E
 • Akustisk registrering: Store stimer på 50-100 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,62 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 14,1 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,4 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 71
 • Modningsstatus: De fleste hunner utgytt, de fleste hanner i stadium 6 (rennende)
 • Rognprosent: 7,4

Østlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 10. mars klokken 08:51:    

 • Posisjon: 71°17'N 27°49'E
 • Akustisk registrering: Enkeltlodde i lag med større fisk på 250 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,644 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,2 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 66
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 4, de fleste hanner i stadium 5

Loddefangst tatt 9. mars klokken 18:06:    

 • Posisjon: 71°57'N 29°50'E
 • Akustisk registrering: Enkeltfisk på 250 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,246 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 10,8 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 93
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 3, de fleste hanner umodne
 • Rognprosent: 5,1

Loddefangst tatt 9. mars klokken 16:35:    

 • Posisjon: 71°53'N 29°49'E
 • Akustisk registrering: Spredte løse stimer på cirka 150 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,064 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 11,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 13,8 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 89
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 4, de fleste hanner umodne
 • Rognprosent: 5,2

Oppdatering onsdag 9. mars:

«Eros» i vest vil i løpet av kvelden avslutte dekningen i sitt midterste område (stratum). Lite lodde ble observert her. De vil avslutte i det sørligste området som omfatter blant annet Fugløybanken og Malangsgrunnen hvor de største loddemengdene ble observert på ruta mot øst.

«Vendla» i vest har nettopp passert kystområdet utenfor Berlevåg hvor deler av flåten nå ligger og fisker lodde. Her er det gode forekomster av stimer, og prøvene viser lodde med rognprosent rundt 16 og snittlengde for hunnlodda på 15,5 centimeter. Lenger nord er lodda av en helt annen karakter, både mindre av størrelse og kortere i modningen.

To menn med en kran og et stativ på dekk på en bot.
Terje Pedersen (som styrer kranen) og Jarl-Ove Kvalsvik er klare med kamerastativet, som skal senkes til bunnen for å filme egg og lodde. (Foto: Hector Pena / HI)

Østlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 9. mars klokken 01:09:

 • Posisjon: 71°51'N 30°52'E
 • Akustisk registrering: Spredt lag på 210-280 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,172 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 11,1 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 13,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 90
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 4, de fleste hanner umodne
 • Rognprosent: 3,8

Loddefangst tatt 9. mars klokken 11:08:

 • Posisjon: 71°10'N 29°14'E
 • Akustisk registrering: Tett stim på cirka 100 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1.,712 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,3 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,5 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 65
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 4, de fleste hanner i stadium 5
 • Rognprosent: 16,2

Oppdatering tirsdag 8. mars:

«Eros» i vest har det siste døgnet overvåket området nord og vest av Sørøya. Her var det enkelte gode lodderegistreringer langs kysten. En av disse ble undersøkt nærmere med en akustisk probe som er med på toktet. Da får vi akustiske målinger av enkeltfisk, og gode data på hvor kraftig ekko en enkelt fisk gir. Dette er helt essensiell informasjon i akustiske tokt for å beregne antall fisk fra ekkolodd-data.     

«Vendla» i øst har krysset mot nord i det østligste dekningsområdet. Loddemengdene er lavere i nord enn ved kysten, og prøvene viser lodde av mindre størrelse som er kommet kortere i modning enn lodda ved kysten.

To personer i kjeledress med en stor sylinder på dekk
Den akustiske proben gjør akustiske målinger av enkeltfisk. Dermed får forskerne gode data på hvor kraftig ekko en fisk gir. (Foto: Georg Skaret / HI)

 Vestlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 7. mars klokken 18:17:    

 • Posisjon: 71°12'N 22°58'E
 • Akustisk registrering: Mellomstor stim på 100 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,01 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,9 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 16 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 59
 • Modningsstatus: Flest i stadium 5 av hunner, og stadium 4 av hanner
 • Rognprosent: 15,9

Østlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 8. mars klokken 07:59:    

 • Posisjon: 71°55'N 32°3'E
 • Akustisk registrering: Små spredte stimer på 100-150 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,012 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 10,4 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 13,6 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 96
 • Modningsstatus: De fleste hunner i stadium 4, de fleste hanner umodne
 • Rognprosent: 1

Oppdatering mandag 7. mars:

Både «Eros» i vest og «Vendla» i øst har nå fullført første dekning av innsigsområdet. I det vestlige dekningsområdet har registreringene avtatt ettersom toktet har flyttet seg fra bankene utenfor Tromsø og østover mot Nordkapp. I det østlige dekningsområdet var det gode registreringer langs kanten nord for Varangerhalvøya og dette området ble i går og i natt dekket med tettere kurslinjer og det var gode registreringer i dette området.

Vestlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 5. mars klokken 14:21:    

 • Posisjon: 7°28'N 22°6'E
 • Akustisk registrering: Blandet lag på 200 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,84 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 13,5 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,3 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 74
 • Modningsstatus: Flest i stadium 4 av både hanner og hunner
 • Rognprosent: 15,2

Loddefangst tatt 6. mars klokken 19:52:    

 • Posisjon: 71°16'N 24°1'E
 • Akustisk registrering: Spredt lag på 200 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,43 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 12 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 83
 • Modningsstatus: Flest i stadium 4 av både hanner og hunner
 • Rognprosent: 15,9

Loddefangst 7. mars klokken 07:32:    

 • Posisjon: 71°13'N 22°58'E
 • Akustisk registrering: Mellomstore stimer på 100 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,85 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,1 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,8 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 66
 • Modningsstatus: Flest i stadium 4 av både hanner og hunner
 • Rognprosent: 11,7

Østlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 5. mars klokken 04:07:    

 • Posisjon: 71°8'N 31°59'E
 • Akustisk registrering: Slør nær bunn cirka 200 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,55 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 13,7 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14,6 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 73
 • Modningsstatus: De fleste av både hunner og hanner i stadium 5, enkelte umodne hanner
 • Rognprosent: 12

Loddefangst tatt 5. mars klokken 13:36:    

 • Posisjon: 70°4'N 30°28'E
 • Akustisk registrering:    God stim nær overflate
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,214 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,6 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 16 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 60
 • Modningsstatus: De fleste av både hunner og hanner i stadium 5, enkelte hanner i stadium 6 (rennende)
 • Rognprosent: 17,5

Loddefangst tatt 6. mars klokken 08:47:    

 • Posisjon: 70°32'N 31°11'E
 • Akustisk registrering: God stim på cirka 150 meter
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,396 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 12,6 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14,5 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 79
 • Modningsstatus: De fleste av både hunner og hanner i stadium 4
 • Rognprosent: 15,4

Loddefangst tatt 6. mars klokken 15:14:    

 • Posisjon: 70°43'N 30°30'E
 • Akustisk registrering: God stim på cirka 100 meter
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,99 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,3 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,5 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 65
 • Modningsstatus: De fleste av både hunner og hanner i stadium 5, enkelte hanner i stadium 6
 • Rognprosent: 18,7

Loddefangst tatt 6. mars klokken 22:52:    

 • Posisjon: 70°57'N 30°8'E
 • Akustisk registrering: Tett lag på 50 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,096 kg
 • Snittvekt hunnlodde: 16,4 g
 • Snittlengde hunnlodde: 15,2 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 61
 • Modningsstatus: De fleste av både hunner og hanner i stadium 5
 • Rognprosent: 16,8

Oppdatering fredag 4. mars:

Loddeprøve tatt på 70° 22.54’N 19° 22.53’E klokken 21 torsdag 3. mars:

 • Akustisk registrering: Få, små stimer nær overflate ved kysten
 • Snittvekt hunnlodde: 11,8 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14,6 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 85
 • Rognprosent: 20,3

Østlig dekningsområde:

Loddefangst tatt 3. mars med utsett kl. 17:31:

 • Posisjon (minuttgrad): 72.22N 30.20E
 • Akustisk registrering: tynt lag mellom 100 og 150 m
 • Samfengt vekt 100 lodde: 0,99 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 11,3 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 14 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 88
 • Modningsstatus: De fleste hanner umodne. De fleste hunner i stadium 3
 • Rognprosent: 4,4

Loddefangst tatt 4. mars med utsett kl. 05:24 UTC:

 • Posisjon minuttgrader: 71 05N 30 00E
 • Akustisk registrering: Gode stimer på cirka 150 meters dyp
 • Samfengt vekt 100 lodde: 2,214 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,4 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,8 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 57
 • Modningsstatus: De fleste i stadium 5 av både hanner og hunner
 • Rognprosent: 14,5

Oppdatering torsdag 3. mars:

Som forventet ut fra observasjoner på sildegytetoktet forrige uke, traff «Eros» på lodde i området rundt Fugløybanken. Dårlig vær har hemmet fremdriften og prøvetakingen noe. I det østlige dekningsområdet er det foreløpig blitt observert lite lodde.

Under følger info om loddeprøver etter hvert som de blir opparbeidet. Dette blir lagt ut med forbehold om at feil kan oppdages etter kvalitetssikring.

Fakta om loddefangst som ble tatt på 70° 35.39’ N 17° 17.59’ E rundt lunsjtider onsdag 2. mars:

 • Akustisk registrering: Stimer med variabel tetthet 100-150 meters dyp
 • Samfengt vekt 100 lodde: 2,033 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 18 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 16 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: cirka 56
 • Rognprosent: 18,77