Gå til hovedinnhold

Tilrår kvote på 315 tonn for Jan Mayen-torsk


Blå og hvis fiskebåt foran øy med snøkledde fjell og en isbre.

I 2019 var fiskebåten «Geir II» på kartleggingsfiske til Jan Mayen med HI-forskere om bord.

Fotograf: Jan Sindre Stanghelle (etter avtale)

Kvoterådet for 2023 er dermed litt lavere enn for året før.

I 2023 tilrår Havforskningsinstituttet en kvote på 315 tonn torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen.

Dette er noe lavere enn kvoterådet for 2022 (347 tonn), men høyere enn fangsten i 2022 (276 tonn).

– Fangstratene av torsk ved Jan Mayen har vært stabile de siste årene, noe som støtter opp under rådet, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk og torsk ved Jan Mayen.

Før 2019 var ikke fisket etter torsk i Jan Mayen-sonen kvoteregulert. Men på bakgrunn av store fangster av et fiskefartøy i 2018, ble det gjennomført et kartleggingsfiske av torsk fra 2019 til 2022.

Etter den overraskende fangsten i 2018, gjennomførte HI-forskere også genetiske analyser og analyser av øresteiner for å finne ut hvilken type torsk som fantes ved Jan Mayen. Foreløpig konklusjon fra disse undersøkelsene er at torsken kan ha sin opprinnelse både fra Barentshavet og fra Island.