Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Øyepål Fjern filter

Resultat: (4)En øyepål under vann.

Nedgang i kvoterådet for augepål

09.10.2023

Dårleg rekruttering fører til at ICES tilrår redusert fangstkvote for augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.Liten fisk på havbunnen.

Stabilt kvoteråd for augepål

07.10.2022

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at det maksimalt blir fiska 116  823 tonn augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat i 2023.Liten fisk på havbunnen.

Augepål: Lågare kvoteråd for 2022

08.10.2021

Havforskarane tilrår at fangstane av augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat ikkje overstig 118 273 tonn det neste året.Trisopterus esmarkii 09 2015

Sterke årsklassar sikrar auka kvoteråd for augepål

09.10.2020

God rekruttering tre år på rad gjer at havforskarane kan anbefale ei fangstkvote som er 52 prosent høgare enn i fjor.