Nyheter

Tema: Grønlandssel Fjern filter

Resultat: (1)

Grønlandssel, nett.jpg

Tilrår kvotereduksjon for grønlandssel i Vesterisen

05.11.2019

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) går inn for at det ikke skal fanges mer enn 11 548 grønlandssel i Vesterisen til neste år. I Østisen er den anbefalte kvoten for 2020 på 21 172 dyr.