Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen (endelig råd)


HI 010783
Anbefalt kvote 2022
95 000
tonn
Anbefalt kvote 2021
145 000
tonn

Foreløbig kvoteråd for 2022 var: 60 000 tonn

I det endelige kvoterådet for forvaltningsområdene 1-4 anbefaler Havforskningsinstituttet et fiske på opptil 95 000 tonn tobis. Dette er en nedgang fra 2021, hvor endelig anbefaling lå på 145 000 tonn.

Det anbefales også at område 4 stenges for tobisfiske i 2022 da bestanden her vurderes til å være kritisk lav. Anbefalingen er at underområdene 1a,1c, 2b, 2c, 3b, 3c forblir åpne for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni.

Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet en kritisk lav biomasse av tobis på Vikingbanken.

Les toktrapporten bak kvoterådet her.