Gå til hovedinnhold

Tema: Klimaeffekter på bestander


Makrellstim
Fotograf: Erling Svensen / HI

Menneskeskapte klimaendringer har en blandet påvirkning på bestandene vi høster av i Nordøst-Atlanteren.

Fiskepress og naturlig klimavariasjon har historisk vært de eksterne faktorene som har hatt størst innvirkning på marine fiskeressurser over hele verden. Med de økende virkningene av menneskeskapte klimaendringer blir denne tredje faktoren en ekstra hovedårsak til endringer i disse ressursenes tallrikhet og fordeling. Vurdering av klimaendringenes påvirkning på fiskeressursene er derfor viktig for å støtte opp under bærekraftig høsting.

Slike vurderinger er imidlertid komplekse. Forskere fra Havforskningsinstituttet har brukt en hybridløsning som kombinerer ekspertutsagn (skåringer) med mekanistiske tilnærminger for å skissere hvordan klimaendringer kan påvirke bestander i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet (Kjesbu et al., 2021). Denne klimapåvirkningsvurderingen består av tre komponenter:

  1. Bestandsoppsummeringer (livshistorieegenskaper);
  2. Klimaeksponering (drivere), og
  3. Integrering av informasjonen fra de to første punktene for å estimere utviklingsretning, enten negativ, nøytral eller positiv, ved bruk av en relativ skala.

Hver bestandsoppsummering inneholder 13 egenskaper, for eksempel habitategenskap og kompleksitet i reproduksjonsstrategi. Klimaeksponering består av 9 egenskaper, for eksempel temperatur (ved relevant dybde) og primærproduksjon.

Et 208-siders vedlegg til denne artikkelen gir en liste over forkortelser, kart, involverte eksperter, landingsstatistikk (2018), underliggende klimamodellkjøringer, biofysiske koblinger og bestandsoppsummeringer for hver av de 39 bestandene som er vurdert så langt. Vurderingen vil oppdateres senere når kunnskapen om klimaframskrivinger og -effekter har økt ytterligere.

Artikkelen er publisert med fri tilgang (Open Access) og kan lastes ned her: Highly mixed impacts of near‐future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic

Kart (klikk for større versjon)

Kart som viser klimapåvirkning på bestander i Nordøst-Atlanteren.
Vurderte bestander i Nordøst-Atlanteren og deres generelle utviklingsretning som følge av klimaendringer fram mot 2050 (Kjesbu et al. 2021).

Referanse

Kjesbu, Olav Sigurd, Svein Sundby, Anne B. Sandø, Maud Alix, Solfrid Sætre Hjøllo, Maik Tiedemann,  Mette Skern-Mauritzen, Claudia Junge, Maria Fossheim, Cecilie T. Broms, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Kjell Nedreaas, Elena Eriksen, Hannes Höffle, Ann Merete Hjelset, Cecilie Kvamme, Yves Reecht, Halvor Knutsen, Asgeir Aglen, Ole Thomas Albert, Erik Berg, Bjarte Bogstad, Caroline Durif, Kim T. Halvorsen, Åge Høines, Carsten Hvingel, Emil Johannesen, Espen Johnsen, Even Moland, Mari S. Myksvoll, Leif Nøttestad, Erik Olsen, Georg Skaret, Jon Egil Skjæraasen, Aril Slotte, Arnved Staby, Erling Kåre Stenevik, Jan Erik Stiansen, Martina H. Stiasny, Jan H. Sundet, Frode Vikebø og Geir Huse. «Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic.» Fish and Fisheries, Early view (2021). Lenke: https://doi.org/10.1111/faf.12635