Samlet strategi for FG436, gruppe for reproduksjon og utviklingsbiologi

Mutated salmon (picture Rolf Edvardsen).jpg

Mutert laks. Foto: Rolf Edvardsen

Løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfisk

Havforskningsinstituttets overordnede strategi er å sikre rike og rene hav nå og i fremtiden. I denne sammenheng har FG436-gruppen et forskningsansvar ovenfor bærekraftsproblem i oppdrett1 og villfisk, med sterkt fokus på både reproduksjon og utvikling i fisk. Vi legger derfor stor vekt på å løse flaskehalser i moderne akvakultur.

Forskningsstasjon i Matre. Foto: Anna Wargelius

Nøkkelaktiviteter i FG436:

  • Akkumulere kunnskap om viktige livshistorieegenskaper i fisk; utvikling2-5, livshistorieoverganger6, puberteten7,8 vekst9,10 og reproduksjon6-8,11-17, med det langsiktige målet å utvikle bærekraftig praksis innen akvakultur
  • Forhindre genetisk forurensing av rømt fisk i ville populasjoner – steril fisk8,10,18,19
  • Utforske effekten av menneskeskapt aktivitet i kystsonen f.eks. Akvakultur, olje20,21 og gruvedrift på villfisk og deres tidlige livsstadier.
  • Etablere nye fiskearter for bærekraftig akvakultur – Atlantisk kveite og annen marin fisk2,15,17,22,23
  • Løse problem relatert til velferd24-28 og sykdom i oppdrettsfisk og vill fisk29,30
  • Bygge grunnleggende kunnskaper som kan fungere som verktøy for å utforske de nevnte oppgavene (genomene7,29, epigenomer, transkriptomer5,31-34, proteomer, metabolomer)
  • Utvikle fiskemodeller (klonal og genredigert fisk 8,13,35) for spesifikke spørsmål som for eksempel koblingen mellom genetisk og miljømessig kontroll av egenskaper og funksjonen av enkeltgener i utvikling og reproduksjon
  • Tverrfaglig arbeid sammen med kompetansebygging – med sikte på å etablere grunnleggende kunnskap som kan bidra vesentlig til bærekraftig akvakultur
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Formidling – Vi har et sterkt fokus på å synliggjøre vitenskapen til offentligheten og til andre vitenskapelige miljø (se nede)

Kilder og utvalg av vitenskapelige publikasjoner

FG436 i media

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04000118/05-01-2018
https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mai/nordiske_statsministrar_lerte_om_kveiteoppdrett/nb-no/
https://www.aftenposten.no/viten/i/G2qJ/Fisk-rammes-hardt-av-oljeforurensning
https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1340/Fiske/forskere-fant-1000-lakselus-pa-sjoorret
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Plze7/Denne-kjonnslose-GMO-laksen-kan-redde-oppdrettsnaringen-og-villaksen-Men-vil-du-spise-den
http://www.imr.no/forskning/doktorgrader/2016/steril_triploid_oppdrettslaks_liker_det_kaldt/nb-no
https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/oktober/har_unngatt_kjonnsmodning_hos_laks/nb-no
https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25024217/05-12-2017
https://www.nrk.no/viten/gjor-deg-klar-for-genredigert-mat-1.13813299
https://www.nrk.no/mr/odelegger-laksen-for-torsken_-1.13746999
https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/april/torsken_gyter_i_omradet_som_skal_bli_sjodeponi/nb-no/

Utviklingsstadier hos torsk. Foto: Terje van der Meeren