Gå til hovedinnhold

HI vil ha fortsatt prøvefiske etter torsk rundt Jan Mayen

Fjellside som får ned i sjøen, skyer som ligger lavt i fjellsiden og en måke som flyr i forgrunnen.

Jan Mayen er en vulkansk øy som ligger 1000 kilometer vest for Fastlands-Norge på grensen mellom Norskehavet og Grønlandshavet.

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Prøvefisket i 2021 bør ha en totalkvote på 600 tonn, anbefaler Havforskningsinstituttet.

30. juni sendte Havforskningsinstituttet en rapport og et råd til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om fiske av torsk ved Jan Mayen.

HI anbefaler å fortsette prøvefisket av torsk i Jan Mayen-sonen. Dette er en videreføring av kartleggingsfisket i 2019 og 2020. Vi har kartlagt i hvilken del av Jan Mayen-sonen det finnes torsk, at den gyter der og dessuten at fangstratene er lave på sommerstid. Fangstratene om høsten, da fisket er best, var omtrent de samme i 2020 og 2019.

– Kunnskapsgrunnlaget om torsken i dette området er fortsatt ganske lite, så vi skal fortsette å overvåke den, sier havforsker Bjarte Bogstad.

200 tonn mindre enn i 2020

HI anbefaler at prøvefisket får en totalkvote på 600 tonn. Av disse skal 20 tonn dekke bifangst i andre fiskerier, spesielt blåkveite.

– Denne kvoten ligger omtrent på det som faktisk har vært fisket de siste årene. I 2019 og 2020 var kvoten på 800 tonn, men vi synes det er fornuftig å gå litt ned, sier Bogstad.

Jan Mayen-mysteriet

I september 2018 fikk HI prøver av torsk fanget ved Jan Mayen. Torskefangstene, som ble oppdaget av fartøyet Loran, endte på 450 tonn den høsten. Før dette trodde man det var lite torsk i Jan Mayen-området, da man bare hadde fått spredte rapporter om små fangster.

Etter ørestein- og genetikk-analyser, fant HI-forskerne ut at det dreide seg om flere typer torsk.

– Det viser seg at det er både islandstorsk, barentshavstorsk og en del av dem kan være en lokal Jan Mayen-stamme, sier Bogstad.

Gammel eller ung torsk?

Årets prøvefiske i Jan Mayen-sonen begynner 1. september og varer ut året. En viktig del av fisket er at fiskerne skal sende torskeprøver til HI. Da er det spesielt øresteinene som er interessante for forskerne.

– Denne gangen skal vi se spesielt på aldersfordelingen. I 2019 og 2020 var det 2007-årsklassen som var mest tallrik, og den er jo litt gammel etter hvert.  Det var litt mer yngre fisk, mellom fire og seks år, i 2020 enn i 2019. Så vi må følge med på om den trenden fortsetter, sier Bogstad.

– Er det bare gamle årsklasser som blir fisket rundt Jan Mayen, er det jo ikke så mye fremtid i dette, legger han til.