Gå til hovedinnhold

Dokken: Har sendt det vi vet nå om bybanestøy til kommunen


kollasj av Livsvitenskapsbygget i Oslo og Dokken i Bergen

Erfaringene fra Statsbygg sitt prosjekt Livsvitenskapsbygget i Oslo (til venstre) er overførbare til det planlagte nybygget på Dokken. Til høyre ser vi innseglingen til den ytterste tomten (C).

Fotograf: Henholdsvis Statsbygg (ill.) og Anders Jakobsen / HI

Konkrete målinger fra Livsvitenskapsbygget i Oslo gjør at Statsbygg ser på den ytterste tomten som den egnede for nybygget til HI og Fiskeridirektoratet.

Bakgrunn

– Disse utfordringene ble først påpekt til kommunen i februar. Men de har blitt tydeligere i løpet av våren, etter hvert som Statsbygg har gjort undersøkelser, forklarer Øystein Brun, direktør for teknisk infrastruktur ved HI.

Har utdypet i brev og teknisk notat

I forkant av bystyrets prinsippsak om tomtevalget har Statsbygg nå sendt en teknisk utdyping til kommunen på hvorfor nærhet til bybanen kan bli et problem.

Les brevet: Nybygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet – laboratorienes sårbarhet for elektromagnetiske felt (EMC) og vibrasjoner

De skriver blant annet: Undersøkelser viser at varierende elektromagnetiske likespenningsfelt er vanskelig å avbøte/håndtere i byggets konstruksjon, og sikring mot dette oppnås primært med tilstrekkelig avstand til kilden (her bybanen). Ved LVB i Oslo ble det gjort konkrete målinger på stedet og definert en nødvendig minimumsavstand på 150 m fra trikke- og t-banelinjen. Funnene synes klare og vurderes å ha stor overføringsverdi.

Bygger for et hundreårsperspektiv

Et vedlagt notat fra konsulentene som har gjort målingene går i mer teknisk detalj. De forklarer også hvorfor bybanens egne beregninger på elektromagnetisk støy ikke er direkte relevante, i motsetning til de faktiske målingene fra en tilsvarende situasjon.

– Vi må i det minste ta hensyn til utstyret vi har i dag. Når vi bygger for et hundreårsperspektiv, må vi også tenke på utstyret vi skal bruke i fremtiden, sier Øystein Brun.

Minst risiko ved tomt C

Statsbygg understreker at det er en samlet risikovurdering som gjør at tomt C er den egnede tomten fremfor tomt A. De skriver: 

Statsbygg vurderer at risikoen ved tomt A ikke bare er mye større med hensyn til vibrasjon og EMC enn for tomt C, men mindre egnet for et fleksibelt og funksjonelt bygg som også skal ivareta andre funksjoner. Det er ikke utelukket at det finnes løsninger for å håndtere utfordringene, men ut fra de erfaringene vi har pr. i dag har vi ikke funnet gode svar på dette. Det er heller ikke utelukket at det er utfordringer med tomt C, men potensialet for å finne gode løsninger er vesentlig større her enn for tomt A.

Partene vil jobbe videre med problemstillingen om støy i form av vibrasjoner og elektromagnetisme.