Gå til hovedinnhold

Fant lite virus i utvandrende villaks


Liten laks som svømmer over steinbunn.

Liten laksesmolt i Etneelva.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

Havforskningsinstituttet har testet utvandrende villaks for to virus som er vanlige i lakseoppdrett. To av 300 villakser som ble undersøkt testet positivt for virusene.

Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet. Målet er å se om disse blir påvirket av sykdommer i oppdrett.

To av 300 hadde virussmitte

I 2021 testet forskerne 300 utvandrende villaks (postsmolt): 100 fra Hardangerfjorden, 100 fra Romsdalsfjorden og 100 fra Altafjorden.

Av disse ble det påvist infeksiøst lakseanemi-virus (ILAV) i ett individ fra Altafjorden og salmonid alfavirus (SAV) i ett individ fra Hardangerfjorden.

– Funnet av ILAV var sannsynligvis av den ikke sykdomsfremkallende HPR0-varianten av viruset. Funnet av SAV er usikkert siden det var indikasjoner på svært lavt nivå av viruset. Av den grunn kan det kan være et falskt positivt resultat, forklarer forsker Abdullah Sami Madhun.

Støtter tidligere funn

Funnene i årets rapport utfyller og støtter tidligere rapporterte data.

– Resultatene av overvåkingsprogrammet tyder på en svært lav forekomst av SAV og ILAV i utvandrende villaks, konkluderer Madhun.

– Vi har fremdeles mangelfull kunnskap om interaksjonen av virussmitte mellom villfisk og oppdrettet fisk, men det ser ut som utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett, legger han til.

Kan forårsake alvorlig sykdom

Pankreassykdom forårsaket av SAV og infeksiøs lakseanemi forårsaket av ILAV er to av de alvorligste virussykdommene i norsk lakseoppdrett de siste årene. Sykdomsutbrudd er meldepliktige.

Fiskene ble samlet inn som en del av Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO). De ble fanget i de ytre delene av fjordene i mai–juni 2020.

Nyhetssaker om rapporter fra tidligere år:

Les også om Veterinærinstituttets rapport fra helseovervåkningen av villfisk: Fant PRV-3 i kultivert brunørret i Innlandet

Referanse

Madhun, Abdullah Sami, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen og Bjørn Olav Kvamme. «Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021». Rapport fra havforskningen 2022, 6. Lenke: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021