Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for Barentshavet vert lagt fram

Det tredje bilaterale kvoterådet for Barentshavet vert lagt fram i Tromsø.

Fredag legg den norsk-russiske forskargruppa for fiskebestandar i Barentshavet fram sine kvoteråd for nordaustarktisk torsk (skrei), nordaustarktisk hyse, snabeluer og blåkveite.

 

Program:

12.00: Velkomen ved forskingsdirektør Geir Huse, HI.

12.05: Bilaterale kvoteråd for nordaustarktisk torsk (skrei), hyse, blåkveite og snabeluer, vert presenterte av HI-forskar Bjarte Bogstad.

Varighet: 15-20 minutter