Nyheter

Tema: Brisling Fjern filter

Resultat: (2)

brisling.JPG

Ferske DNA-analyser viser: Brisling i fjord og i hav er ikkje i «familie»

21.04.2020

Resultata har delt inn brislingen i nye bestandar.

Sprattus sprattus 08-05 a.JPG

Kystbrisling: Tilrår totalkvote på 320 tonn

16.09.2019

Havforskingsinstituttet tilrår at det ikkje blir fiska meir enn 320 tonn kystbrisling til neste år, 240 tonn i Hardangerfjorden og 80 tonn i Nordfjord. I Sognefjorden bør det ikkje fiskast kystbrisling i 2019.